20 °C
Foto Galeri

Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri


49 - 22 puanla Abant İzzet Baysal Üniversitesi

48 - 22 puanla da Galatasaray Üniversitesi 

47 - 23 puanla Uşak Üniversitesi, 

46 - 24 puanla Okan Üniversitesi

46 - 24 puanla Marmara Üniversitesi

45 - 25 puanla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

44 - 26 puanla Trakya Üniversitesi, 

43 - 27 puanla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 

42 - 28 puanla Niğde Üniversitesi, 

41 - 28 puanla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

40 - 29 puanla Pamukkale Üniversitesi, 

39 - 29 puanla Fırat Üniversitesi 

38 - 29 puanla Sakarya Üniversitesi, 

37 - 30 puanla Anadolu Üniversitesi, 

36 - 30 puanla Düzce Üniversitesi 

35 - 30 puanla İstanbul Üniversitesi,

34 - 31 puanla İzmir Ekonomi Üniversitesi, 

33 - 31 puanla Atatürk Üniversitesi 

32 - 31 puanla Işık Üniversitesi, 

31 - 32 puanla Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

30 - 33 puanla Kadir Has Üniversitesi,

29 - 33 puanla Mersin Üniversitesi

28 - 33 puanla Gaziantep Üniversitesi, 

27 - 35 puanla Dokuz Eylül Üniversitesi, 

26 - 35 puanla Atılım Üniversitesi, 

25 - 37 puanla Uludağ Üniversitesi, 

24 - 37 puanla Kocaeli Üniversitesi 

23 - 37 puanla Ankara Üniversitesi, 

22 - 39 puanla Akdeniz Üniversitesi, 

21 - 40 puanla Yeditepe Üniversitesi, 

20 - 41 puanla Çukurova Üniversitesi, 

19 - 41 puanla Yıldız Teknik Üniversitesi, 

18 - 43 puanla Bahçeşehir Üniversitesi,

17 - 43 puanla Çankaya Üniversitesi 

16 - 43 puanla Selçuk Üniversitesi, 

15 - 44 puanla Gazi Üniversitesi, 

14 - 45 puanla Süleyman Demirel Üniversitesi, 

13 - 46 puanla Erciyes Üniversitesi, 

12 - 47 puanla Ege Üniversitesi, 

11 - 49 puanla Hacettepe Üniversitesi,

10 - 54 puanla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 

9 - 57 puanla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 

8 - 57 puanla Koç Üniversitesi, 

7 - 58 puanla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 

6 - 65 puanla Boğaziçi Üniversitesi, 

5 - 67 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi,

4 - 69 puanla Özyeğin Üniversitesi, 

3 - 70 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 

2 - 83 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

1 - 84 puanla Sabancı Üniversitesi