Eximbank ve KDV ile ilgili kararların da etkisiyle makine sektörü, 2020'ye odaklandı

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, düzenlemelerin de etkisiyle makine ürecilerinin 2020 için belirledikleri hedefleri tutturmaya odaklandığını belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye makine sektörü, beklediği iki düzenlemenin peş peşe açıklanmasıyla derin nefes aldı. Önce Eximbank döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni faiz indirimlerine gitti. Ardından yeni makine alımlarında uygulanan ve 31 Aralık'ta sona erecek olan KDV istisnasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Alınan kararların 2020 için belirlenen 19 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılmasını sağlayacağını kaydeden makine imalatçıları, genel imalat sektörü içinde yüzde 10.5 seviyesinde olan paylarını orta vadede yüzde 15’e çıkarmak için çıtayı yükseltti. Türkiye 2020’de yüzde 5 büyümeyi hedefliyor. Bu hedef içinde 5 çeyrektir küçülen makine-teçhizat yatırımlarının da artışa geçmesi beklentisi var. Dış pazarda daralma işaretleri görülse de ihracatın da güçlü seyretmesi bekleniyor. Sektörün 2030 ihracat hedefi ise 63.3 milyar dolar.

Alınan kararların sektör tarafından olumlu karşılandığını söyleyen Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2019 yılında finansal göstergelerdeki iyileşmenin kalıcı olabilmesinin cari dengenin korunmasından geçtiğine dikkat çekti. Dış ticarette daha güçlü performans gösterebilmek için ihracatın ve ihracatçı finansmanının büyük önem taşıdığını belirten Karavelioğlu, “Faiz indirimi önemli olmakla birlikte, bu alandaki desteklerin kısa vadeli olmasının makine sektörüne katkıyı sınırlı hale getirdiğini görmek zorundayız” uyarısında bulundu.

"Eximbank kaynaklarının sadece yüzde 4’ünü kullanıyoruz"

Makinelerin orta ve uzun vadeyle satılan yatırım malları olduğunun altını çizen Kutlu Karavelioğlu, alıcıların finanse edilmesinin önemli bir araç olduğunu vurguladı. Makine ihracatında lider ülkelerin Eximbank kredilerinde, orta-uzun vadeli fonlarının genel toplam içindeki payının Türkiye’ye göre çok daha yüksek olduğunu söyleyen Karavelioğlu, "Bir örnek olarak, kısa ve orta-uzun vadeli Eximbank kredilerinin payı Almanya’da yüzde 50-50 gibidir. Bu oran Türkiye’de yüzde 5 seviyesinde yer alıyor. Türkiye’nin ihracatının yüzde 10’undan fazlasını yapan sektörümüzün Eximbank kaynaklarının sadece yüzde 4’ünü kullanıyor oluşu, özellikle vadeler konusunda sektörel açılımlar yapılması gerektiğini gösteriyor" dedi.

Öte yandan makine ve teçhizat alımlarında KDV istinasına getirilen süre uzatımına da değinen Kutlu Karavelioğlu, uygulamanın uzatılmasını 2020 büyüme planlarında endüstrinin payını artırmaya yönelik bir adım olarak değerli bulduklarını ifade etti. Karavelioğlu, KDV istinasıyla ortaya çıkan KDV farkı ödemelerinin üç aylık süreçlerle ödenmesi taleplerinin ise sürdüğünü açıkladı.