Türk Eximbank, ihracatçılara sunduğu kredi desteğini her sene artırmayı hedefliyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Gültekin, "Kredi programları ve alıcı kredileri sunuyoruz. İhracatçılarımıza alacak sigortası hizmeti vererek, ihracatçıların vadeli satışlardan ve politik risklerden doğabilecek tahsilat risklerini ortadan kaldırmak için destek sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye ihracatının artırılması, demir-çelik sektöründeki ihracatçıların rekabet gücü kazanması ve ihracatçılara riskten arındırılmış ortamda iş yapma imkanı sağlanması amacıyla hizmetlerine devam eden Türk Eximbank, söz konusu amaç doğrultusunda verdiği kredi desteğini her sene artırmayı hedefliyor. İhracatçıların yaptırımlardan dolayı yeni pazarlar ve yeni alıcılar konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin, "Türk Eximbank olarak bu noktada kredi programları ve alıcı kredileri sunuyoruz. İhracatçılarımıza alacak sigortası hizmeti vererek, ihracatçıların vadeli satışlardan ve politik risklerden doğabilecek tahsilat risklerini ortadan kaldırmak için destek sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Türki Eximbank olarak sundukları ihracatçı portföyleri içinde her sektörden ihracatçı firmaların bulunduğunu aktaran Enis Gültekin, hizmet verdikleri ihracatçılar arasında demir-çelik sektörünün 2018 sonu itibarıyla yüzde 19.8'lik pay en yüksek paya sahip sektörlerden biri olduğuna dikkat çekti. 2018 yılında sektöre 5.7 milyar dolar kredi desteği sundukları bilgisini veren Gültekin, Türkiye genelinde ise ihracat sektörüne 2018’in ilk yedi ayında sağladıkları 14.1 milyar dolarlık nakdi ihracat kredisi desteğinin, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 9.2 artışla 15.4 milyar dolara ulaştığını, sene sonunda yüzde 8'lik artışla 29.4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sundukları toplam destek içinde en çok paya sahip sektörlerin başında demir-çelik sektörünün geldiğini vurgulayan Gültekin, "2018 yılı sonu itibarıyla ihracatçı portföyümüzün üst sıralarında yüzde 18’lik oranla demir-çelik (metal) sektörünün geldiği görülüyor. Bunu sırasıyla, yüzde 12’lik oranla lojistik ve taşımacılık, yüzde 8.7’lik oranla tekstil ve hammaddeleri, yüzde 7.9’luk oranla inşaat ve inşaat ürünleri, yüzde 6.9’luk oranla hazır giyim ve konfeksiyon ve yüzde 6.2’lik oranla gıda sektörleri izliyor" şeklinde konuştu.

Akdeniz Bölgesi'nde hizmet verdiği ihracatçı sayısını artırmak istiyor

Türk Eximbank tarafından Akdeniz Bölgesi'ne sağlanan kredi desteklerinin 2018’in ilk yedi ayında yüzde 43.5 artışla 1.5 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Enis Gültekin, bu yılın ilk yedi ayında ise yüzde 9 artışla 1.7 milyar dolara ulaştığını aktardı. Bu yılın sonunda kredi desteğini 3 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını anlatan Gültekin, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde artışı sürdürmeyi ve Akdeniz Bölgesi’ndeki ihracatçılara sunduğumuz desteği güçlendirmeyi planlıyoruz. Türk Eximbank olarak 2019 Ağustos ayı itibarıyla Akdeniz Bölgesi'nde 855 kredili, 257 sigortalı ihracatçı, Türkiye genelinde ise 9 bin 542 kredili, 3 bin 889 sigortalı ihracatçıya hizmet verdik. Bunların içinde hem kredi hem sigorta kullanan ihracatçılar var. Bu şekilde değerlendirildiğinde Akdeniz’de toplam 981 ihracatçıyı, Türkiye genelinde ise 11 bin 525 ihracatçıyı destekledik. Bu yılın sonunda desteklediğimiz ihracatçı sayısını Türkiye genelinde 12 bin 500’e, Akdeniz Bölgesi'nde ise bin 100’e çıkarmayı hedefliyoruz."

En çok talep gören finans programı TCMB kaynaklı reeskont kredi oldu

Yüksek teknolojili ürün ihracatçılarına 2018 yılında 331 milyon dolar, bu yılın ilk yedi ayında ise 535 milyon dolarlık kredi kullandırıldığı bilgisini veren Enis Gültekin, en fazla talep gören finansman programının ise TCMB kaynaklı reeskont kredisi olduğunu söyledi. 240 gün vade ile sunulan bu programın yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan müşterilerine 360 gün vadeli olarak kullandırdıklarını dikkat çeken Gültekin, "Yüksek teknolojili ürünlerin imalat ve ihracatını yapan müşterilerimize, özel nitelikli (Dünya Bankası, CEB, MIGA gibi kurumlardan elde edilen özel kaynaklar) yatırım kredileri kullandırıyoruz. Bu tip programlarda vade daha uzun (3-10 yıl) olup, faiz oranları ise yıllık Libor/Euribor + 1.25-4.50 aralığında deşiyor” diye konuştu.

Yüksek teknolojili ve orta/ yüksek teknolojili ürün ihracatının finansmanına ve Türk malı harcamalarının finansmanına yönelik İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi oluşturduklarını da açıklayan Gültekin, “Bankamızca kullandırılacak Türk Lirası cinsinden kredilerin 2 milyar TL’lik kısmı, yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara KOBİ şartı aranmaksızın tahsis edildi. Türk menşeli yatırım malı harcamalarına yönelik üç yılı geri ödemesiz 10 yıla kadar Euribor+%4.0 faiz oranı ile yatırım döviz kredisi ve orta ve yüksek teknolojili ürün ihraç eden ihracatçılarımıza özel bir yılı geri ödemesiz beş yıla kadar Euribor+%4.25 faiz oranı ile işletme sermayesi döviz kredisi kullanma imkanı getirildi" dedi.

“Yeni ürün çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

İhracatçılarının taleplerine yönelik yeni ürün çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Enis Gültekin, mevsimsel kredi destek programı, finansal kiralama şirketlerine yönelik kredi programı, kadın/genç girişimci ihracat destek programları, finansal kuruluşlar alıcı kredisi sigorta programı, Ekonomi Değer Kredisi gibi yeni ürünleri ihracatçıların hizmetine sunduklarını söyledi. Yeni ürünlere ek olarak ihracatçıların lehine düzenlemeler yaptıklarını aktaran Gültekin, şöyle devam etti: "Artık turizm, yazılım, inşaat gibi döviz kazandırıcı hizmetlerde de ihracatçılarımızın alacaklarını sigortalıyor olacağız. Bu yılın sonuna kadar uygulamaya almayı planladığımız İşletme Sermayesi Kredi Programı kapsamında ihracatçı firmaların ticari bankalardan kullanacakları krediler için bankamızca garanti sunulmasını amaçlıyoruz. Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi Programımız ile teminat mektubu maliyeti olmaksızın ihracatçı firmaların finansmana erişimi sağlanacak. Akreditif Teyit Sigortası ile de yurtiçinde yerleşik bankalar tarafından teyit eklenmiş ihracat akreditiflerinde, yurtdışında yerleşik amir bankanın ticari ve politik riskler nedeniyle ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi riski sigorta kapsamına alınması amaçlıyoruz. Bunların yanı sıra pilot uygulamasını önümüzdeki ay başlatmayı planladığımız Yurt Dışı Teminat Mektubu ile yurtdışı müteahhitlik firmaları ve yurtiçinde ihracata yönelik sipariş esasına göre yatırım malı üretimi yapan firmaların geçici/kesin/avans teminat mektubu ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyroruz."