22 °C

Devlet Destekli Alacak Sigortası nedir, kimler yaptırabilir?

Alacak Sigortası, şirketlerin nakit akışını korumak için alacaklarını garanti altına alıyor.

Devlet Destekli Alacak Sigortası nedir, kimler yaptırabilir?

Firmaların herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta türüne alacak sigortası denir.

Teminat altına alınan bu riskler; kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüte düşmesini içerir.

Yıllık Net Satış Hasılatı 0-125 milyon TL arasında olan, başvuru tarihinden en az iki yıl önce kurulan, Olağandışı Risk Yönetim Merkezi (ORYM) tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan ve basit usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası yaptırabilir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap