Resmi Gazete'de bugün (17 Mart 2022)

17 Mart 2022 tarihli ve 31781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

DÜNYA Haber Merkezi |

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında Kilis’teki Sağlık Altyapısı Projesine İlişkin Hibe Anlaşmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Adına 14 Şubat 2022 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli “Değişiklik 1” Metninin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5305)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110)

YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5306)
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2018/121, K: 2021/84 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

MSB: Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu Kılıçdaroğlu: Akıllarını yitirmiş bunlar Bakan Koca'dan 'Maske geri mi dönecek?' sorusuna yanıt 'Benim en yakışıklı partnerim' Rusya'dan 25 ABD'liye yaptırım kararı Vergi incelemelerinde usul ve esaslar yeniden düzenlendi