Resmi Gazete

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, "23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır.

İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.

TCMB'den öz kaynak kararı
Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün
Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Elektrik piyasası şeffaflık esaslarında değişiklik EPDK'dan 22 şirkete lisans Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Yılmaz atandı Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Motorin tebliğinde değişiklik Stopaj kararı Resmi Gazete'de Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi TMSF'den 2 ticari ve iktisadi bütünlük satışı Karayolları İstanbul'da arsa satacak Resmi Gazete'de bugün Zorunlu Trafik Sigortası'nın genel şartlarında değişiklik Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün (2 Aralık 2021) Resmi Gazete'de bugün