Resmi Gazete

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, "23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır.

İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.

Resmi Gazete'de bugün
Seçim kanunundaki değişiklik Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de bugün
YEKDEM maliyeti revize edildi Elektrikli araçlar için Şarj Hizmeti Yönetmeliği yayımlandı Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün EPDK kararları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de bugün Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni Kuyumculuk yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Korunan alanların tespiti yönetmeliğinde değişiklik Mal varlığı dondurulan iki kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı Bakanlıktan 'vadesi geçmiş vergi borcu' kararı Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün TMSF, Royal Halı'yı satışa çıkardı EPDK'nın elektrik temini kararı Resmi Gazete'de Bazı tıbbi ürünler ile işlenmiş amyant ithalat denetimine dahil edildi Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz başvurusu yapılabilecek