Kadınlar 'yedek iş gücü' değil

DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu, 156 ülkede ekonomi, siyaset, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki incelemelere dayanarak, cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla sağlanması için gereken sürenin 135,6 yıl olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, Covid-19 salgınından önce, küresel cinsiyet eşitsizliğinin 99,5 yıl içinde giderilebileceği öngörülürken bu süre pandeminin etkisiyle 35 yıl uzamış durumda. Yani bugün, kadın istihdamını artırmaya yönelik her projenin geçmişe göre çok daha fazla önemi var.     

Bu yönde etki yaratmayı hedefleyen projelerden biri de EBRD ortaklığında ve Arbor Impact danışmanlığında hayata geçirilen “Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle” (FEYÇ) projesi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Denetleme Kurulu Başkanı ve Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle (FEYÇ) Proje Eş Lideri Özge Özen Kural ile projenin hedeflerini konuştuk:

Pandemi kadınları daha geriye attı

“Otomotiv tedarik sektörü olarak; pandemide pek çok krizle karşı karşıya kaldık. Üretimde artan maliyet baskısı ile oluşan daralmalar, çip krizi, hammadde sıkıntısı gibi sektörel zorlukları deneyimlerken; diğer yandan uzun vadede çok daha büyük sorunlara yol açması kaçınılmaz olan iklim krizi, sürdürülebilirlik, istihdama ve hayata eşitsiz katılım gibi sorunlarla yüzleştik. Bu zorlu durumlardan negatif yönde en çok etkilenenler kadınlar, çocuklar, yaşlılar, yoksulluk sınırında yaşayanlar ve engelli bireyler oldular. ILO ’ya göre 2019 ve 2020 yılları arasında dünya genelinde, kadın istihdamı yüzde 4,2 azaldı ve bu 54 milyon iş kaybı anlamına geliyor. Bugüne gelindiğinde ise kadın istihdamının 2019’a göre 13 milyon azalması öngörülüyor. Bir diğer değişle 2019 yılında toplumsal cinsiyet uçurumunu kapatmak için 99,5 yıla ihtiyaç varken, pandemiyle birlikte bu süre 135,6 yıla çıktı.”             

Kapsayıcılık ve çeşitlilik eşit fırsatlarla sağlanabilir

“Proje ortağımız olan EBRD ile bu konuda yaptığımız görüşmelerde vardığımız sonuç aynı oldu: Kadınların yedek iş gücü gibi görünmesinin ötesine geçen bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Dünyada sosyal, çevresel ve ekonomik olarak her şey değişiyor, biz de değişiyoruz. Yaşanan değişime ayak uydurmazsak geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakamayız, bunun farkındayız. Kapsayıcılığın ve çeşitliliğin ancak eşit fırsatlarla sağlanabileceğini düşünüyoruz. Proje ismimizle de bunu ifade ediyoruz: Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle. Sosyal anlamda bakarsak tek bir kadının bile hem yetkinlik hem de ekonomik anlamda özgürlüğünü kazanması demek, çarpan etkisiyle gelişen bir toplum demek.”

Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle         

“TAYSAD olarak ‘Biz hangi alanda harekete geçebiliriz?’ diye sorduğumuzda; hepimizin deneyimlediği, önemsediği her projemizde ortak değer olan ‘yetenek’ ve ‘uzmanlık’ konuları sektörümüzün geleceğe uzanması ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından bize çok yakın bir sorunu dikkate almak üzere ilham verdi. Otomotiv tedarik sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini merceğe aldık ve fırsat eşitliği için uygulamalar geliştirmeyi hedefledik. TAYSAD olarak 485’i aşkın üye ve 220 binden fazla istihdam hacmine sahibiz. Dolaylı olarak tüm üyelerimiz etki alanımızda olmakla birlikte FEYÇ projemizi pilot fazda 5 üye şirketin liderliğiyle gerçekleştiriyoruz. Projenin ilk katılımcıları üyelerimizden; Alkor, EgeBant, Ege Endüstri, Mutlu Akü ve Teknorot oldu Bu 5 üye şirketteki toplam çalışan sayısı 3 bin 900. Cinsiyet bazlı kırılımlara baktığımızda ise kadın çalışan sayısının 587 ve erkek çalışan sayısının 3 bin 313 olduğunu biliyoruz. Burada amacımız akran öğrenmesi ile şirketlerin hedef belirlemesi, süreçte kazanım ve deneyimleri ile diğer üyelerimize yol çizen rehber hazırlıklarına da ışık tutmaları.”

Tüm yazılarını göster