İhracatta kıymet incelemesi yöntemi değişti

İlgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde, konunun ilgili bölge müdürlüğüne iletileceği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, ihraç edilen eşyaların beyan edilen kıymetiyle ilgili inceleme yöntemini değiştirdi. İhracatta kıymet araştırmalarının 14 Ekim 2016 tarihli 2016/14 sayılı genelge doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilirken, anılan genelge kapsamında ihraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda yapılacak inceleme açıklandı. Buna göre, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde, konunun ilgili bölge müdürlüğüne iletileceği ifade edildi. Yapılan incelemede, gerek görülmesi halinde ilgili ihracatçı birliğinin görüşünün alınacağı dile getirilirken, ihracat kıymet araştırmalarının sadece eşya kıymetine bağlı olmayıp, mükellefin ihracatla birlikte teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanıp yararlanmadığı hususlarını da etkilediği kaydedildi.

İhracatta kıymet araştırmasına ilişkin 14 Ekim 2016 tarihli 2016/14 sayılı genelge uygulamaları ile ilgili olarak ihracatçıların bir takım sorunlar yaşadıkları ve anılan genelgeden önce 2011/49 saylı genelgenin yürürlükte olduğu, ancak bakanlıklarına intikal eden çeşitli şikayetler neticesinde söz konusu genelgede revize yoluna gidilerek, 2016/14 sayılı genelgenin yürürlüğe konulduğu vurgulandı. Kıymet araştırmalarının bir sisteme konulması ve mükellef şikayetlerinin asgari düzeye indirilmesini teminen söz konusu genelgenin uygulanmasına ilişkin ihracatçıların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin bildirilmesi halinde konunun yeniden değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

Sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin askıya alınması karara bağlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, Türkiye temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlandığı bildirildi. AB ya da Türk firmalarınca 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin hazırlandığı ve anılan ürünlere ilişkin itirazların bakanlığa en geç 10 Aralık 2018 tarihine kadar iletilmesi gerektiği ifade edildi.

Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı Almanya, Portekiz’i 4 golle mağlup etti Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem Muş: Ziyaretlerimizin pozitif bir yansıması olacak Isı sayaçları servis hizmetine düzenleme