Bankacılık sektöründe yeşil finansman uygulamaları artıyor

Tüm dünyada, çevresel sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımlarının ana akıma dönüştüğünü izliyoruz. ESG yatırımları ile sera gazı emisyonu, çevre kirliliği gibi çevre üzerindeki olumsuz etkilerin bertarafı için güçlü bir 'yeşil finans' anlayışının benimsenmesi ve düşük karbonlu bir ekonomi modelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi |

Didem ERYAR ÜNLÜ

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hızlı bir şekilde finans sektörünün en önemli gündem maddesine dönüşüyor. Tüm dünyada, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımlarının ana akıma dönüştüğünü izliyoruz. ESG yatırımları ile sera gazı emisyonu, çevre kirliliği gibi çevre üzerindeki olumsuz etkilerin bertarafı için güçlü bir ‘yeşil finans’ anlayışının benimsenmesi ve düşük karbonlu bir ekonomi modelinin geliştirilmesi hedefl eniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras bu dönüşümü şöyle özetliyor: "Sürdürülebilir finansın odağında, finansal sistemin sürdürülebilirliği üzerinde etkili olabilecek risklere karşı farkındalık yaratmak ve elbette bu konuda tüm paydaşlar arasında şeff afl ığı sağlamak yer alıyor. Yatırımcıların risk ve getiri algısına göre pozitif, tematik, ESG entegrasyonu, hissedar aktivizmi gibi yatırım stratejileri oluşturulduğunu görüyoruz."

Bu arada, EY tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Finans Endeksi ise, finansal hizmetler sektörünün ESG alanında yarattığı ölçülebilir etkilerle birlikte gelişim alanlarını da ortaya koyuyor.

Endekse göre, Avrupa'nın en büyük 10 bankası, 2030'a kadar toplam 1,5 trilyon dolar yeşil finansman sağlayacağını ve sağlanmasına aracılık edeceğini taahhüt ediyor.

Yatırımcı beklentilerinin artması, COP26 Zirvesi ve AB'nin sürdürülebilir finansla ilgili Eylem Planı, Yeşil Mutabakat 2020 yılında şirket yönetimlerinin sürdürülebilirliğe olan ilgisini büyük ölçüde artırmış durumda. Düşük karbon ekonomisine geçişte dönüştürücü bir role sahip olan finans kurumlarının, sürdürülebilirlik alanında bir adım önünde kalmaları ve bu alanda atılacak adımları yenilikçi yaklaşımlarla desteklemeleri çok önem taşıyor.

Maliyet avantajı

Sürdürülebilir bankacılığın yaygınlık kazandığı, bazı finans kurumlarının enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik düzenlemelerini devreye aldığı Türkiye'de bankalar, sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon kredilerinde maliyet avantajı elde edebiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'na göre, salgının başladığı dönemden bu yana bankacılık sektörü, toplamda 1,8 milyar dolarlık, ortalama 5 yıl vadeli sürdürülebilir ve çevreci tahvil ihracı yapmış durumda. Bankacılık sektörü tarafından ihraç edilen çevreci ve sürdürülebilir tahvil miktarı 2016'dan bu yana da toplam 2,7 milyar dolara ulaştı. Çevreci ve sürdürülebilir finansman araçları, iklim değişikliği kaynaklı bu risklerin yönetilmesinde ihtiyaç duyulan kaynağın karşılanması için bir potansiyel olarak görülüyor. Öte yandan; yurtdışından kaynak temini sırasında, sürdürülebilir bankacılık konusunda çeşitli performans kriterlerini belli bir takvime bağlı olarak sağlayan bankalar, sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon kredilerinde maliyet avantajı elde edebiliyor.

Yeşil temalı ürün, hizmet ve taahhütler artıyor

2021 yılında sürdürülebilirlik konusu tüm sektörler için öne çıkan bir konu oldu. Bu konudaki taahhütlerin bankaların sendikasyon kredilerine de yansıdığı görüldü. Bu kapsamda bankacılık sisteminin yeşil temalı ürün, hizmet ve taahhütleri artıyor ve yaygınlaşıyor. Sürdürülebilirliğin temelini, ekonominin gelişimine katkıda bulunarak işini etik bir biçimde yapmak ve paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek olarak tanımlayan Türk Ekonomi Bankası (TEB) da sürdürülebilir finans alanında 2021 yılında yeşil projeleri yakından takip ederek gerek özel firmaların gerek kamu kurumlarının sürdürülebilir finansman ihtiyaçlarına çözümler sundu.
Avrupa’nın en büyük katı atık enerji tesisi yatırımına aracılık etti

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda birçok çalışmaya imza atan TEB, müşterilerine yönelik yeşil ve sürdürebilirlik endeksli krediler veriyor; özel sektör ve belediyelere yenilenebilir enerji, atık yönetimi, karbon salımı düşük araç alımı gibi konularda sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunuyor. TEB, İstanbul’da kurulan Avrupa’nın en büyük katı atık enerji tesisi için BNP Paribas tarafından sağlanan yatırımın finansmanına aracılık etti. TEB, son olarak geçtiğimiz aralık ayında, BNP Paribas’ın Turkcell için sağladığı yeni sürdürülebilir endeksli krediye de aracılık etti. Turkcell, BNP Paribas ile imzaladığı anlaşma sayesinde 2019’da tahsis ettiği sürdürülebilirlik endeksli kredinin tutarını artırdı ve vadesini uzattı. 2019’da BNP Paribas’tan 3 yıl vade ile 50 milyon Euro büyüklüğünde Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi tahsis eden Turkcell, bu yeni anlaşma sayesinde kredi tutarını 70 milyon Euro’ya, vadesini ise imza tarihi itibarıyla 5 yıla çıkardı. Büyük yatırım ve işletme sermayesi finansmanları ve sürdürülebilirlik/yeşil odaklı yapılandırılmış finansman ve hazine ürünleri ile Türk ekonomisine olan desteğini sürdüren TEB; hacim ve ürün gamını genişleterek, ilgili büyük kurumların yurtdışında büyüme stratejisine, ilgili coğrafyalarda BNP Paribas global ağını kullanarak destek oluyor.

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı kapsamında, sürdürülebilirlik alanında “pozitif etki” yaratan çalışmaları hızlandırmayı hedefl eyen TEB, BNP Paribas’ın stratejisine de uygun olarak, yenilikçi, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve hizmetlere, özellikle de yenilenebilir enerji tarafında finansman desteğini artırmayı ve Türkiye'de yeşil yatırım çözümlerinin öncülerinden biri olmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon

Sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon kredisini ABD, AB ve Orta Doğu ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla 380 milyon dolar olarak yenileyen TEB; sağlanan bu krediyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı hedefl iyor. Sendikasyon kredisi işlemi üç sürdürülebilirlik performansı kriterine endeksli olarak gerçekleştirilmiş durumda. Bunlar; müşterilerin sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak amaçlı yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması, sürdürülebilirlik uygulamalarının iş süreçlerine entegrasyonu ve sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik çalışanlara kurumsal sürdürülebilirlik eğitim programı sağlanması olarak sıralanıyor.

Yeşil dış ticaret

TEB aynı zamanda Türkiye’de Çok Uluslu Şirketler Masası’nı kuran ilk banka konumunda. 2006 yılından bu yana, “One Bank for Corporates” sloganı ile 72 ülkede, 100 Dış Ticaret Merkezine sahip BNP Paribas ile iş birliğinde, çok uluslu firmalara ve yurt dışında faaliyet gösteren Türk firmalarına hizmet veriyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı yeni sözleşme ile 50 milyon dolarlık işbirliği anlaşması gerçekleştiren TEB; söz konusu anlaşma ile dış ticaretin devamlılığını sağlarken, paket kapsamında sürdürülebilirlik odaklı firmalara Yeşil Dış Ticaret imkanı da sunacak.

İspanya’ya göre, nükleer enerji ve doğal gaz 'yeşil yatırım' değil

İspanya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tartışmaya açılan, yeni nükleer enerji ve doğal gaz santrallerinin "yeşil yatırım" olarak sınıfl andırılması teklifine karşı çıktı. İspanya Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Mücadele Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "nükleer enerji ve doğal gazın, yeşil veya sürdürülebilir enerji sınıfında olmaması gerektiği" belirtildi. Bakanlık, "böyle bir sınıfl andırmanın anlamlı olmayacağını ve bir bütün olarak değerlendirildiğinde AB'nin enerji geçişi için yanlış sinyaller göndereceği" eleştirisinde bulundu. İspanya, AB'nin 2050'ye kadar sıfır karbondioksit emisyonu ve iklim nötrlüğü hedefi olan yeşil yatırım planının "tam savunucusu" olduğunu vurgularken, buna rağmen nükleer enerji ve doğal gazın bu sınıfl andırılmaya dahil edilmesinin "geri adım atmak" olacağını düşünüyor.

AB Komisyonu, 31 Aralık'ta açıkladığı ve üye ülkelerde tartışmaya açtığı taslak metinde, nükleer ve doğal gazı enerjide yenilenebilir temelli bir dönüşümü kolaylaştıracak araçlar olarak gördüğünü belirtip, yeşil yatırım sınıfl andırması çerçevesinde yer vermişti.

Açıklamada, uzman danışma sürecinin tamamlanmasının ardından AB Komisyonu'nun ilgili mevzuatı onay için ocak ayı içinde AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) göndereceği kaydedilmişti.

Bakanlıktan 'yurt' genelgesi 'Banyo topu' soruşturmasında 8 gözaltı 'Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek' CHP'den seçmen listeleri ile ilgili açıklama Kimyasal maddeden etkilenen 3 işçiden biri öldü 'Kamu bankaları promosyon ödeme tutarlarını gözden geçirmeli'