Kadının ekonomik güçlenmesi için harekete geçme zamanı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 5. Maddesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin sağlanması; eşitsizliklerin azaltılması, nitelikli eğitim, barış ve adalet, insana yakışır iş gibi çok sayıda amacın çözüme ulaşmasını yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda iş dünyasına çok önemli bir sorumluluk düşüyor.

DÜNYA Haber Merkezi |

Didem ERYAR ÜNLÜ

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı niteliğini taşıyor.

Bu 17 Amaç; iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim gibi çok sayıda alanı içeriyor. En önemli konu ise, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının birbiriyle bağlantılı olması. Bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktan geçiyor ve her bir amaç gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam sunmak amacıyla bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklıklar kurmanın gerekliliğini ortaya koyuyor.

Hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişimi hedefl eyen, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; kamu, iş dünyası ve sivil toplum için de sürdürülebilir kalkınma için çok önemli bir yol haritası sunuyor. Dünya çapında birçok hükümet bu amaçları çoktan benimsemiş durumda. Şimdi harekete geçme sırası ise iş dünyasında.

İş dünyasına çağrı

Bu noktada SKA’lar, sürdürülebilir kalkınma problemlerinin üstesinden gelmek için iş dünyasının yaratıcı ve yenilikçi yönlerini kullanmaları yönünde net bir çağrıda bulunuyor.

Geleceğin iş fırsatlarının belirlenmesi; kurumsal sürdürülebilirliğin değerinin artırılması; paydaş ilişkilerinin güçlendirilmesi ve politika gelişimlerinin takip edilmesi; toplumun ve piyasaların dengelenmesi ve ortak bir dil ve amaç kullanılmasında SKA’lar çok önemli bir rol üstleniyor. SKA’ların 5. Maddesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanması ise; eşitsizliklerin azaltılması, nitelikli eğitim, barış ve adalet, insana yakışır iş gibi çok sayıda amacın çözüme ulaşmasını yakından ilgilendiriyor. Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yüzde 50'sini oluşturuyor. Bu dünyanın potansiyelinin de yarısını oluşturdukları anlamına geliyor.

2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre; pandeminin en önemli etkilerinden biri cinsiyet eşitliği konusunda tüm dünyayı geriye götürmesi oldu. Salgın öncesinde cinsiyet eşitsizliğinin yaklaşık olarak 100 yıl içinde biteceği öngörülürken, pandemi sonrası bu süre raporda 136 yıl olarak hesaplandı.

Raporda incelenen ana konular arasında siyasi ve ekonomik katılım, eğitim ve sağlık var. İş dünyasında yönetici pozisyonunda olan kadınların oranı yüzde 27.

Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşımı, finansal hizmetler ve doğal kaynaklara erişimleri gibi konularda ulusal yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmaları çok büyük önem taşıyor. Bu süreçte de iş dünyası ve özellikle de finans sektörü belirleyici bir konumda yer alıyor.

Çözüm odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla geleceğe yatırım yapıyor

Kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek amacıyla kamu ve özel sektör tarafından sunulan destekler sürekli artmasına rağmen, ülkemizde özellikle kadın girişimcilere finansmanın yanı sıra ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve danışmanlık desteğinin bütünsel olarak sağlanmasında hala bazı eksiklikler söz konusu.

2015’te kadınların iş hayatında karşılaştıkları engelleri aşmalarına destek olmak amacıyla Kadın Bankacılığı’nı başlatan TEB, Kadın Bankacılığı ile finansal desteğinin yanı sıra kadın girişimcilerin iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları için onlara yol gösteriyor, yeni pazarlara ulaşmaları için gerekli bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyor. Nakit yönetiminden pazarlamaya, satıştan liderliğe kadar birçok konuda eğitimler veren TEB, mevcut ekosistem paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yaparak daha fazla kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyor.

“İyi ve Örnek Banka” anlayışıyla toplum için pozitif etki yaratan çalışmalar yaptıklarını ifade eden TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şu bilgileri veriyor: “Dijital bankacılık kanallarına yaptığımız yatırımlarla dijital dönüşümü destekliyor, kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmeyi, toplumun finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmeyi ve sosyal girişimciliğin gelişmesini hedefl iyoruz. İş birliği ve çözüm odaklı sürdürülebilirlik anlayışımızla geleceğe yatırım yapıyoruz.”

TEB’in kadının ekonomik güçlenmesini hedefl eyen çalışmaları hakkında Gökhan Mendi şu bilgileri veriyor:

TEB Kadın Akademisi

Büyük illerde kadın girişimci sayıları ve girişimcilik konusundaki farkındalık Anadolu illerine nazaran daha yüksek. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgeleri’ni kapsayacak şekilde etkinlikler düzenleyerek ülke çapında her noktadan kadın girişimcilere ulaşmayı hedefl eyen TEB, içeriği iş kadınlarının ihtiyaçlarına göre kurgulanan ile de, kadın patronlara işlerini geliştirmeye yönelik bilgi ve eğitim desteği veriyor. XTEB Takım Yıldızları Proje kapsamında kadın patronlara destek vermek üzere seçilen TEB Şube Müdürleri’ne özel bir eğitim veriliyor ve “İşletme Koçluğu” formasyonu kazandırılıyor.

TEB Büyüme Akademisi

Akademi ile kadın patronların işlerini büyütmelerinde onlara destek olmak amacıyla en sık karşılaşılan üç konu üzerinde yoğunlaşmış, interaktif bir grup koçluğu programı yürütülüyor. Bu program sayesinde kadın patronlar işletmelerini yönetirken en çok sorun yaşadıkları konulara çözüm bulabiliyor, aynı zamanda farklı sektörde iş yapan pek çok kadın patron ile de tanışarak iş birliği oluşturma ya da fikir alışverişinde bulunma gibi imkanlara da sahip oluyor. Şimdiye kadar 28 farklı ilde 40’a yakın etkinlik yapıldı.

Kadınlara finansal destek

TEB, kadın girişimci veya patronların finansa erişimini kolaylaştırmak için onlara kredi çözümleri sunarak finansal destekler sağlıyor. Örneğin, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile imzaladığı protokol kapsamında 50 milyon Euro’luk kaynağı teminatsız olarak kadın girişimcilere kullandıran TEB, KGF teminatlı kredileri ve KOSGEB paketlerini de kadınların hizmetine sundu. XKadına Değer Hayat Sigortası TEB’in 29 binden fazlası ile aktif olarak çalıştığı, 70 binden fazla kadın ortaklı müşterisi bulunuyor. TEB’in kadın patron işletmeler için farklı finansal ürünleri mevcut. Bankanın bu alanda kredi büyüklüğü Ekim 2021 itibarıyla yaklaşık 1.95 milyar TL’ye ulaşmış durumda.

TİM-TEB Girişim Evi

Bu kapsamda 150’ye yakın kadın girişimciye destek veriliyor. Ülke genelinde yedi faklı ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri’nde kadın girişimcilere yönelik özel programlar da sunuluyor. TEB, TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında da 212’ye yakın kadın girişimciye destek verdi. 2021 yılında programlara toplam 56 yeni kadın girişimci dahil oldu. Destek verilen kadın girişimciler bin 300’ü aşkın kişiye istihdam sağlıyor. Kadın girişimciler başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 84 kadın girişimci bugüne kadar 30 milyona yakın devlet desteği aldı. TEB, aynı zamanda kadın girişimcileri fonlarla buluşturmada da aracı rol üstleniyor.

TEB Aile Akademisi Akademi

2012’den bu yana toplumun finansal sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor, tasarruf alışkanlığı yüksek ve finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Yeni finansal teknolojiler arasında öne çıkan blockchain, fintech, kodlama ve dijital dönüşüm gibi konuların anlatıldığı eğitimlere şimdiye kadar 6 bin 500’den fazla öğrenci, dijital eğitimlere ise 250 binden fazla genç katıldı. 2020 yılının başından itibaren sekiz farklı sektörde faaliyet gösteren (kamu, lojistik, eğitim, hızlı tüketim ürünleri, havacılık, iletişim, kadını güçlendirme platformları, vakıfl ar) 11 kurumun 10 bine yakın çalışanına dijital olarak finansal okuryazarlık eğitimleri verildi.

Fark Yaratan Yatırımlar Projesi

TEB, 2017’den bu yana Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerini desteklemek amacıyla Fark Yaratan Yatırımlar projesini yürütüyor. Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka ile birlikte Açık Açık Sosyal Girişim projesini hayata geçiren TEB, bu işbirliğiyle sosyal girişimlerin hızlı, güvenli ve başarılı büyümesine katkı sağlamayı hedefl iyor. TEB Özel Bankacılık, Ashoka Türkiye ile sosyal finans kavramı odağında, sosyal girişimlerin finansal desteklere erişimlerini kolaylaştırma amacıyla “Sosyal Finans Toplantıları” ve “Fark Yaratan Yatırımlar Network Buluşmaları” düzenliyor.

TOPLUMUN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ YÜKSELİYOR

TEB, toplumun finansal okuryazarlık konusunda katettiği mesafeyi görmek ve finansal araçlara erişim durumunu tespit edebilmek için 2013’ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi araştırmasını gerçekleştiriyor. Endeksin 2020 verilerine göre, eğitimler sonucunda 2013’te kadınlarda yüzde 56.9 olan finansal okuryazarlık oranı 2020’de 59.1’e yükseldi. Türkiye finansal okuryazarlık endeks değeri 2013’te yüzde 59.8 iken, 2020’de yüzde 60.8’e çıktı. Finansal erişim endeksi ise, 2013 yılında 31.5 olarak hesaplanırken, 2020’de 45.9 olarak ölçüldü.

Meral Akşener: Ben hangisiyim karar verin Erdoğan: Hedefimiz 85 milyonu bu güvenli şemsiye altına almak Kılıçdaroğlu: Bankaların kârı yüzde 400’ü aştı Motorine zam geldi CHP'den Erdoğan'a Suriye tepkisi Destici: Adaylık Kılıçdaroğlu'nun hakkı