Cari Açığı Azaltan Yatırımlar

Ciner, yüzde 100 yerli girdiyle 1 milyar dolar ihracat hedefledi Yerli girdi oranına bakıldığında net ihracatçı konumunda olan Ciner, Türkiye’deki tesislerindeki toplam üretimin yüzde 89’unu dış pazarlara sattı ve 725 milyon dolar gelir elde etti.