6 °C

ne ekersek onu biçeceğiz

Fatoş Karahasan'ın da söylediği gibi, "Ülkemizde mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamak istiyorsak, yakın bir gelecekte ülkenin temel gücü olacak yeni nesillere yatırım yapmalıyız."

ne ekersek onu biçeceğiz

DOĞAN SELÇUK

İnternet, dijital teknolojiler, akıllı cihazlar ve sosyal mecra döneminde yetişen gençler, hızla tüm toplumları etkileyecek bir güç haline geliyor.

"Millennials", ya da Y ve Z nesli kategorileriyle tanımlanan bu yaş grubu üzerine dünyada pek çok araştırma yapılıyor; makaleler, raporlar ve kitaplar yayımlanıyor. Gençlerin değer yargıları, siyasi tercihleri, tüketim alışkanlıkları ve beklentileri anlaşılmaya çalışılıyor. Uzmanlar teknolojiyle büyüyen nesillerin düşünce ve davranış kalıplarının önceki nesillere göre büyük farklılık gösterdiği konusunda aynı fikirdeler.

Türkiye, genç nüfusuyla Avrupa'nın en dikkat çeken ülkesi. Nüfusumuzun yüzde 14'ünü oluşturan gençler, yakında yönetime gelecek ve hayatın her alanında belirleyici olacaklar. Geleceğin yöneticileri, anne babaları, yatırımcıları, siyasetçileri, sanatçıları, biliminsanları, seçmenleri, tüketicileri ve üreticileri bu gençler olacak.

Bu yüzden yakın bir gelecekte ülkemizi yönetecek yeni nesillerin değer sistemlerini, hayata bakış açılarını ve beklentilerini anlamak büyük bir önem taşıyor. Gençlerimizi yakından tanımak ve onları dünyadaki yaşıtlarıyla kıyaslamak içinse, öncelikli olarak bilimsel yaklaşımlarla hazırlanmış analizlere ihtiyaç olduğu fikrinden yola çıkılarak, 2017 yılında Türkiye'de 15 ilde, 2 bin gençle yüz yüze derinlikli görüşmelerden oluşan kapsamlı bir araştırma yapılmış.

15-24 yaş arasındaki 11 milyon 878 bin genci temsil eden bir örneklem aracılığıyla gençlere yakınlaşmaya çalışılmış. Nüfusu kadar etkinliği de yüksek olan gençlerimizin nelere önem verdikleri, nasıl biçimlendikleri, anne babalarından hangi açılardan farklı oldukları sorgulanmış. Bu gençlerin duygularını, düşüncelerini, isteklerini, beklentilerini, korkularını, kaygılarını ve umutlarını ortaya koymak hedeflenmiş.

Sonuçlardan hareketle "Çatışmadan Konformizme" başlığı verilen bu araştırmanın oldukça geniş bir kapsamı var. Araştırmada gençlere gündelik yaşamları, kimlikleri, toplumsal yapıya bakışları gibi varoluşlarını ilgilendiren konuların yanı sıra, teknolojiyle ilişkileri, medya tüketim alışkanlıkları ve marka tercihleri hakkında da sorular sorulmuş.

"Çatışmadan Konformizme" araştırmasının sonuçları, gençliğimiz hakkında önemli içgörüler elde edilmesine yardımcı olmuş. Bu verilere başka açıdan bakabilmek için, ülkemizde ve dünyada yapılmış çeşitli güncel araştırmalardan ve konu hakkında literatürden de yararlanılmış. Farklı sonuçları üst üste koyarak birbiriyle karşılaştıran Fatoş Karahasan, böylelikle gençlerimizin Türkiye'nin koşullarını nasıl algıladıklarını yansıtmış. Gençlerin nasıl bir gelecek kurma eğilimi göstereceklerini, nasıl bir ülke ve nasıl bir dünya yaratabileceklerini öngörmeye çalışmış ve ortaya sadece verilerin konuştuğu bir kitap çıkmış:

"Açılın Gençler Geliyor."

Bilimsel verilere dayanan, genellemelerden uzak, rakamların izinden giden bir çalışmanın ürünü. Kitap, beş bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde, nesil tanımları ve kavramlar üzerinde duruluyor. İkinci bölümde, "Çatışmadan Konformizme" araştırmasının verileri değerlendiriliyor; üçüncü bölümde, araştırmada ortaya çıkan tablo, Türkiye'de gençlik üzerine yapılmış diğer araştırmalar ve yayımlanmış rapordaki sonuçlar ışığında yorumlanıyor. Dördüncü ve beşinci bölümlerde, dünyada Y ve Z nesillerinin, Türkiye'deki yaşıtlarıyla benzeyen ve ayrışan noktaları üzerinde duruluyor. Son bölümde ise, Y ve Z nesli gençlerinin dünyasına hazırlanmak için ülkemizin neler yapması gerektiği konusunda görüşler paylaşılıyor.

Fatoş Karahasan'ın da söylediği gibi, "Ülkemizde mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamak istiyorsak, yakın bir gelecekte ülkenin temel gücü olacak yeni nesillere yatırım yapmalıyız. Çünkü ne ekersek onu biçeceğiz."

AÇILIN GENÇLER GELİYOR, Fatoş Karahasan, CEO Plus, 200 s.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap