AB'de yenilenebilir kaynaklar ilk kez fosili geride bıraktı

2020'nin ilk yarısında AB-27'de üretilen elektriğin yüzde 40'ının yenilenebilir enerjiden karşılandı. Fosil yakıtların oranı yüzde 34'te kaldı. Bu sayede elektrik sektörünün emisyonlarında yüzde 23 düşüş yaşandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İklim değişikliği politikaları konusunda çalışan düşünce kuruluşu Ember tarafından gerçekleştirilen yeni çalışma, 2020'nin ilk yarısında AB-27'de üretilen elektriğin yüzde 40'ının yenilenebilir enerjiden karşılandığını ve fosil yakıtları (yüzde 34) geride bıraktığını gösteriyor. Bunun sonucunda elektrik sektörünün emisyonlarında yüzde 23 düşüş yaşandı.

Rapora göre, yenilenebilir enerjiden üretim 2020'nin ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 arttı. Bu durumun temel nedeni yeni kurulu gücün üretime başlaması ve bu teknolojiler açısından elverişli mevsimsel koşullar sonucunda güneş ve rüzgârdan elektrik üretimde artış (sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 16) yaşanması oldu. Yenilenebilir enerji katkısı Danimarka'da yüzde 64, İrlanda'da yüzde 49, Almanya'da ise yüzde 42'ye ulaştı. 2020'nin ilk yarısında Avrupa'da üretilen elektriğin yüzde 13'ü hidroelektrik, yüzde 6'sı biyoyakıtlardan elde edildi.

Öte yandan yenilenebilir kaynaklardaki artış, fosil yakıtların piyasa payının daha da sıkışmasına yol açıyor. COVID-19 krizi nedeniyle elektrik talebinde yaşanan yüzde 7'lik düşüş, fosil yakıt endüstrisinin piyasadaki rekabetçiliğini olumsuz etkiledi. Bu durum 2020'nin ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, fosil yakıt üretiminde yüzde 18'lik düşüşe neden oldu.

En fazla etkilenen kömür oldu

Kömür, elektrik üretimindeki en pahalı kaynak olması sebebiyle, bu durumdan en çok etkilenen kaynak oldu ve üretimde yüzde 32'lik düşüş yaşadı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında taş kömürü yüzde 34 azalırken linyit yüzde 29 düşüş gösterdi. 2020'nin ilk yarısında AB-27 ülkelerinin elektrik üretiminde kömürün payı yalnızca yüzde 12 oldu. Doğalgazdan elektrik üretiminde yüzde 6'lık düşüş yaşandı.

Durumdan en çok etkilenen Almanya'daki kömür sektörü oldu. Yüzde 39'luk düşüşle Almanya, kömürden elektrik üretiminde ilk kez Polonya'nın gerisinde kaldı. Polonya günümüzde 25 AB ülkesinin toplamından daha çok kömürden elektrik üretiyor. Bu yüksek değere rağmen Polonya'nın, kömürden elektrik üretiminin sonlandırılmasına yönelik herhangi bir planlaması bulunmuyor. Polonya'daki kömür sektörünün dönüşümü, Avrupa'nın sıfır karbon hedefine ulaşabilmesinde kilit rol oynamayı sürdürüyor.