8 °C

”Arap Ülkeleriyle ticaret hacmi 37 milyar dolara ulaştı”

Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Arap dünyası arasında her alandaki ilişkilerin son yıllarda yeni bir ivme kazandığını söyledi.

”Arap Ülkeleriyle ticaret hacmi 37 milyar dolara ulaştı”

KAHİRE - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 37 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Arap dünyası arasında her alandaki ilişkilerin son yıllarda yeni bir ivme ve canlılık kazandığını belirterek, Arap Birliği'nin Ankara'da bir temsilcilik açma sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını istediklerini bildirdi.

Konuşmasında Ortadoğu sorunlarına ve Türkiye ilişkilerine geniş yer veren Davutoğlu, Ortadoğu'daki gelişmelerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Sadece bölge halklarıyla olan tarihi, kültürel ve sosyal yakınlığımız değil, bu gelişmelerin Türkiye'ye olan doğrudan veya dolaylı etkileri de bizi bölge meselelerine odaklanmaya mecbur kılmaktadır. Bu çerçevede, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi, dış politikamızın öncelikli hedeflerinden birini oluşturmakdadır" diye konuştu.

Ortadoğu'da güvenlik sorununu vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, Ortadoğu'da refah ve işbirliğinin hüküm sürmesini arzu etmektedir. Çok boyutlu, ön alıcı, yapıcı ve geleceğe dönük politikalarımızla hem yakın bölgemizde hem de daha geniş çevresinde güvenlik, istikrar ve refahın gelişimine ve kültürel kalkınma sürecine katkı sağlamak için çaba göstermekteyiz. Ortak risk ve tehditlerden karşılıklı çıkar ve yarara dayalı işbirliği zeminleri yaratmak ve böylece bölgeyi çatışma ve buhranların kısır döngüsünden çıkarıp istikrar ve refah alanına dönüştürmenin, tüm bölge ülkelerinin ortak amacı olması gerektiğine inanıyorum."

"Yurtta sulh Cihanda sulh"

Türkiye'nin dış politikasının temel hareket noktasının, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi olduğunun altını çizen Davutoğlu, dış politika vizyonunu ana başlıklarla özetlerken, herkes için güvenlik, siyasal diyalog ve karşılıklı ekonomik bağımlılık başlıklarını öne çıkardı.

Ortadoğu'daki her bir olayın tüm bölge ülkeleri etkilediğini anlatan Davutoğlu, Türkiye'nin kapsamlı ve tüm bölge açısından bütünlük arzeden bir politika izlediğini vurguladı.

Filistin sorununa da da değinen Davutoğlu, tek bir Filistin devletinin kurulmasıyla sorunun çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını söyledi.

Filistin sorununda son aşamaya geçilmesi gerektiğini dile getiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Geçici sınırlar, geçici tedbirler, sınırlı egemenlik gibi kavram ve yaklaşımlar kabul edilebilir değildir. 1967 sınırları içinde Filistin devleti biran önce kurulmalıdır. Bizlerin yanısıra ABD, Avrupa Birliği ve Rusya başta olmak üzere uluslararası camianın bu yönde yapıcı politikalar ortaya koyması ve kararlılık göstermesi, bu amaca süratle ulaşılması bakımından elzemdir. Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık trajedisinin yaraları hala sarılmamış, oradaki kardeşlerimizin acıları halen dindirilememiştir. Abluka kaldırılmalı, bölgenin yeniden imarına daha fazla vakit keybedilmeden başlanmalıdır. Bu trajediye seyirci kalınmaması sadece Filistinli kardeşlerimize değil, insanlığa karşı da borcumuzdur."

"Türkiye Irak'a destek çıkmaya devam edecek"

Irak konusuna da değinen Davutoğlu, güvenlik alanında elde edilen kazanımlar siyasal adımlarla desteklenmediği sürece, Irak'taki güvenlik durumunun kırılganlığını koruyacaklarını inandıklarını bildirdi.

Konuşmasında Körfez güvenliği ve Yemen'deki çatışmalar ve istikrarsızlığı gündeme getiren Davutoğlu, Türkiye ile Arap Birliği ülkeleri arasında 2002 yılında 8.5 milyar dolar olan ticaret hacminin 2008 yılında 5 kat artarak 37 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

"Komşularla sıfır sorun politikası" izlediklerini belirten Davutoğlu, Arap Birliği ülkeleriyle işbirliğine ve birlikte çalışmaya sonuna dek açık olduklarını sözlerine ekledi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap