COVID-19 gelir eşitsizliğini artıracak

IMF, COVID-19 salgınının ilerleyen dönemlerde gelir eşitsizliğini daha da bozacağı öngörüsünde bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

Uluslararası Para Fonu (IMF) COVID-19 salgınının ilerleyen dönemlerde gelir eşitsizliğini daha da bozacağı tahminini yaptı. Yakın dönem salgınların etkisinin gelir dağılımı üzerindeki etkisinden hareketle, benzeri bir model oluşturulan Araştırma Direktörü Davide Furceri imzalı çalışmada, küresel ekonomideki daralmanın IMF tahmini olan yüzde 3 olarak öngörüldüğü belirtildi.

Buna göre, salgın nedeniyle çalışan kesimlerin tamamının gelirlerinde aşınma olacağı, özellikle eğitim düzeyi düşük kesimlerde yoğun iş kayıplarının yaşanacağı belirlendi. Eğitim seviyesi düşük kesimde ve vasıfsız işlerde çalışanların yüzde 5’inin işini kaybedeceği tahmini yapıldı.

IMF Blog yazısı olarak yayımlanan çalışmada, “Küresel ekonominin yüzde 3 küçüleceğine ilişkin korkunç istatistiğin arkasında daha da korkutucu bir ihtimal var. Geçmiş salgınların sonuçları bir gösterge ise toplumun yoksul ve savunmasız kesimleri üzerindeki ücret kaybı, geçmiş salgınların etkisine kıyasla birkaç kat daha kötü olacaktır. Geçtiğimiz haftalarda IGM Chicago tarafından ABD'nin en kıdemli ekonomistleriyle yaptığı bir ankette, katılımcıların büyük çoğunluğu COVID- 19 salgınının düşük vasıflı işçiler üzerindeki orantısız etkisi nedeniyle eşitsizliğin daha da kötüleştireceğini öngördü.

Gini katsayısı %1,5 yükselebilir

Çalışmada, geçmiş salgınlarda, hükümetlerin dar gelirli kesimleri desteklemeye yönelik çaba harcasa da gelir dağılımında bozulma gözlendiği belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan çalışmada, COVID-19 salgınının 2020’yi takip eden 5 yıl içinde eşitsizliğin artacağı ve Gini katsayısının yüzde 1,5 oranında daha yüksek seviyeye çıkacağı belirlendi.

IMF dezavantajlı grupların, kısa vadeli koruma önlemlerinin yanı sıra uzun vadeli bir politika ile de desteklenmesini öneriyor. Kuruluş ülkelerin gelir dağılımında düzelme sağlayacak bütün sosyal tarafl arın katıldığı bir uzlaşı sağlanması gerektiği vurguluyor. IMF kamunun geçici istihdam olanakları sunması, istihdamın devamı için kamunun ücrete ilave katkı yapmasının da seçeneklerden biri olduğu belirtildi. İklim değişikliğiyle de benzer şokların gelebileceği ve bu tür şoklara karşı ülkelerin elinde sosyal mekanizmalar bulunması gerektiği vurgulandı.