G20’ye pandemiden çıkış reçetesi

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20, COVID-19 sonrası küresel ekonomiyi canlandırmaları için G20 liderlerine altı politika adımı çağrısı yaptı ve adımların detaylarını bir raporla duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

HİLAL SARI

G20 ülkelerinin iş dünyasının sesi olan B20, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerine altı önemli politika çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20, iş dünyasına hükümetlerin özel sektörü COVID-19 krizi sırasında nasıl daha iyi destekleyebileceği ve gelecek krizlere karşı ekonomiyi nasıl koruyabileceğini sordu. Çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere G20 içinde ve dışında 750’den fazla iş dünyası liderinin katıldığı çalışma sonucu “COVID-19 Sonrası Küresel Ekonomiyi Hızla Canlandırmak” raporu hazırlandı.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de paralel şekilde tasarlanan raporda B20, G20 liderlerini şu politika adımlarını atmaya çağırdı:

1.Sağlık sistemlerini güçlendirin: COVID-19 aşısının geliştirilmesi ve ulaşılabilir hale gelmesi süreçlerini hızlandırın; gelecek pandemilere karşı hazırlıkları güçlendirin; medikal ürün ve hizmetlere yönelik yeni ticaret kısıtlamalarına karşı çıkın; kritik ekipmanların devlet alımlarında yolsuzluk riskini önleyin.

2. İnsan sermayesini koruyun: İnsanın ve fikri mülkiyet haklarının serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalardan kaçının; işsizliği minimize edin ve istihdam edilebilirliği artırın; enfeksiyon riskini minimize etmeyi amaçlayan iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanmasını sağlayın.

3.Finansal istikrarsızlığı önleyin: Finansal piyasalara olumsuz bir taşma olmasından kaçının, Finansal İstikrar Kurulu’nu kredi vererek küresel ekonominin borçlarını sırtlayan bankaların risklerini izlemek için görevlendirin, gelişmekte olan (orta gelir ve düşük gelir) ekonomilere destekleri ve kredileri artırın; bankaların KOBİ’lere kredi vermeye devam edebilmesi için destekleri sürdürün; çok etkilenen sektörlerdeki şirketleri, vergi ve muafiyetlerle desteklemeye devam edin; sermaye dağılımında şirketlerin ve altyapı projelerinin aldığı payı artırın.

4. Küresel tedarik zincirlerindeki tıkanıklığı açın: Bir an evvel tedarik zincirindeki aksaklıkları giderin; limanlar, yollar, demir yolları, hava ve deniz kargo taşımacılığı ve raylı taşımacılığa ilişkin tüm tıkanıklıkların giderilmesini sağlayın; küresel tedarik zincirlerinde sermaye yapısını yeniden düzenleyin, KOBİ kredilerinde risk ağırlığını Basel 3’e de uygun şekilde 75-85 arasına indirin; ihracat kredilerinin devamını sağlayın; tedarik zincirlerindeki yolsuzluk riskini yasal düzenlemeler getirerek azaltın.

5.Verimli sektörleri yeniden canlandırın: Teşvik tasarımlarında iklim krizini de göz önünde bulundurun, teşviklerin sürdürülebilir olmasını sağlayın, enerji piyasası istikrarını koruyun, enerji üretim, depolama ve dağıtım projelerini destekleyin; seyahat ve turizmi yeniden canlandırın, seyahat ve turizm için vize gibi bürokratik zorlukları ve yurtiçi pazarı koruyan politikaları azaltın.

6. Sorumlu ve kapsayıcı şekilde dijitalleşin: Dijital dönüşüm çabalarını hızlandırın; KOBİ’ler başta olmak üzere e-ticaret yetkinliklerini artırın; eğitim sistemlerinin dijitalleşmesi için yenilikçi yöntemler kullanın; DTÖ’de elektronik iletilere gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin öteleme kararının yenilenmesini destekleyin.

B20 Dönem Başkanı Yousef Al-Benyan:
‘En acili aşı ve KOBİ destekleri, en zoru tekrar küreselleşmek’

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve dünyanın en büyük petrokimya üreticilerinden SABIC’in CEO’su olan Yousef Al-Benyan virüsün tedavisi ve önleyici bir aşı bulunmasının en acil adım olduğunu söyledi. B20 raporunun telekonferans olarak gerçekleşen lansman etkinliğinde DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Al-Benyan, “En acil adım yasa yapıcıların ve düzenleyici kurumların sağlık kuruluşlarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketleri işbirlikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım içinde aşı bulunması için teşvik eden adımlar atmasıdır. Vatandaşlarını korumak için sağlık sistemlerini dirençli hale getirmek ve bu yönde adımlar atmak B20’nin G20 liderlerine çağrı yaptığı adımların en acilidir” dedi. Al-Benyan KOBİ teşviklerinin de aciliyetine dikkat çekerek şöyle konuştu: “KOBİ’lerin mevcut krizde ayakta kalmasını sağlayacak yeterli para politikası ve mali politika teşviklerine olan ihtiyaç da devam ediyor.” Küresel ekonomiyi canlandırmak için önerilen adımlardan en uzun zaman alacak olanı ise Al- Benyan’a göre “küreselleşmenin tekrar normale dönmesi ve sınırlar arasında ticaretin serbestleşmesi için atılacak adımlar.”