IMF'den Avrupa’ya 'hazırlık yap' uyarısı

IMF, Avrupa’yı risklere karşı hazırlık yapması konusunda uyardı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Dr. H. Bader Arslan

IMF, Çarşamba akşamı yayınladığı Avrupa Ekonomik Görünüm Raporunda, Avrupa bölgesinde ticaret ve imalat sanayinin zayıfladığını ve bunun bölge geneline yayılmaya başladığını; hizmetler sektörü ve tüketimin hala göreceli olarak güçlü göründüğünü ancak yatırımların ivme kaybettiğini açıkladı.

2018 yılında %2.3 olan büyüme oranının 2019’da %1.4’e ineceğini ve bunun son altı yılın en düşük büyüme oranı olacağını vurgulayan raporda, 2020’da büyümenin yüzde 1.8 beklendiği ancak aşağı yönlü risklerin olduğu konusunda uyarı yapıldı.

Raporda Avrupa ekonomisinin sağlığı ve gelecek görünümü konusunda şunlara değiniliyor:

• Başta makine ve ulaştırma araçları sektörleri olmak üzere Avrupa’da imalat ve ticarette zayıflama var özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomik faaliyet yavaşladı. Ancak bölgedeki yavaşlama Dünya genelindeki yavaşlamadan daha sert ilerliyor.

• Ticaret ve imalattaki zayıflama, ekonomik güvendeki azalma ve dış ticaretteki belirsizlik ile birleşince pek çok Avrupa ülkesindeki yatırımlara da olumsuz etki gösteriyor. Hizmetler sektörü daha güçlü bir seyir izlemesine rağmen güçlü eğilimin zayıfladığına yönelik işaretler var. Bununla birlikte özel tüketim hala gücünü koruyor.

• Avrupa’da işgücü piyasası sağlam ve işsizlik oranları küresel kriz öncesindeki düzeylerinde. Fakat zayıflama işaretleri gelmeye başladı. Örneğin imalat sanayinde açılan yeni iş pozisyonlarının sayısı azalırken, tüm sektörlerde boş pozisyonların sayısı da azalıyor. Yani ekonomi artık istihdam yaratma konusunda daha güçsüz.

IMF raporundaki en dikkat çekici nokta, ekonomide aşağı yönlü risklerin artması durumunda Avrupa’nın buna müdahale etme konusunda elinde fazla araç bulunmadığına yönelik yapılan vurgu da. Anlaşmasız Brexit ve artan ticari gerilimlerin ticaret ve imalat sanayi üzerindeki kısa dönemli temel riskler olduğu, bunların özellikle hizmetler sektörüne hızla sirayet etme olasılığı olduğu dile getiriliyor.

Aşağı yönlü risklerin gerçekleşme ihtimaline karşı anında yürürlüğe konabilecek alternatif planların hazırlanması gerektiği vurgulanan raporda; para politikası tarafında elde fazla kurşun kalmadığı için mali politikaların devreye alınmasının gerekebileceği ancak ülkelerin farklı borç ve bütçe açığı oranlarına sahip olduğu için uygulanması gerekebilecek stratejilerin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi gerekebileceği de ifade ediliyor.

Raporda Türkiye ile ilgili ifadeler

IMF’nin Avrupa Ekonomik Görünüm Raporunda, istatistiksel veriler ve atıflar dışında 8 kez Türkiye’ye değiniliyor. Türkiye ile ilgili olarak;

• İthalattaki gerileme ile 2019’da cari dengede keskin bir iyileşme olduğu,

• Genişlemeci mali politikalar ve kamu bankaları öncülüğünde devam eden kredi genişlemesi ile büyümenin devam ettiği,

• Baz etkisi ile enflasyonun hızla gerilediği ancak hala hedefin üzerinde olduğu,

• 2019 enflasyon tahmininin 1.8 puan aşağı çekildiği, bununla birlikte orta vadede enflasyon görünümünün belirsiz olduğu, Merkez Bankasının para politikasının güvenilirliğini güçlendirmesi gerektiği,

• 2019’da büyümenin binde 2, 2020’de yüzde 3 olacağı,

• Türkiye’nin büyüme hızına yönelik yapılan tahmin revizyonunun yılın ilk yarısında beklenenden daha iyi sonuçlar alınmasından kaynaklandığı,

• Politika güvenilirliğini sağlamak ve enflasyonist baskıları dengelemek için sıkı para politikası uygulanması gerektiği,

• Mali sektöre duyulan güvenin artması için üçüncü taraflar tarafında kapsamlı bir bilanço değerlemesi ve stres testinin yapılıp gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade ediliyor.

Raporda Türkiye’ye Yönelik Tahminler

Büyüme %

2019

2020

2021

Ekim 2019

0.2

3

3

Nisan 2019

-2.5

2.5

3

Enflasyon %

2019

2020

2021

Ekim 2019

15.7

12.6

12.4

Nisan 2019

17.5

14.1

13.4