23 °C

Kriz, banka müşterilerinin güvenini kırdı

Kriz nedeniyle Türkiye'deki banka müşterilerinin yüzde 25'i mali olarak risk altında olduğunu düşünüyor

Kriz, banka müşterilerinin güvenini kırdı

İSTANBUL - Synovate'in araştırma sonuçlarına göre, küresel kriz sonucunda pek çok banka müşterisi kendini güvensiz hissederken, Türkiye'de müşterilerin yüzde 25'i mali olarak risk altında olduklarını düşünüyor.

Yakın gelecekle ilgili iyimser düşünen müşteriler konusunda Türkiye dördüncü sırada yer alırken, Türkiye'deki müşterilerin yüzde 19'u komşu Yunanistan'daki rakamlara benzer bir biçimde mali sıkıntıların artacağı görüşünü taşıyor.

Synovate'in araştırması Ekim-Aralık 2009 döneminde temsil edici bir örneklem teşkil eden bin banka müşterisi ile Rusya, Polonya, Ukrayna, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 13 ülkede 29 uluslararası ve 211 yerel bankayı kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

Türkiye yüzde 25 ile üçüncü sırada

Araştırma sonuçlarına göre, özellikle Rusya'da müşterilerin yüzde 36'sı  mali olarak risk altında olduklarını düşünüyor. Yüzde 27 ile Macaristan, yüzde 25 ile Bulgaristan ve Türkiye, yüzde 22 ile Ukrayna bunu takip eden ülkeler oldu.

İnsanların yakın gelecekle ilgili görüşleri araştırmanın yapıldığı piyasalara göre değişkenlik gösterirken, Suudi Arabistan'daki banka müşterilerinin yüzde 62'si mali durumlarının önümüzdeki 6-12 ay içinde düzeleceğini düşünüyor.

Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde beklenti daha kötü. Bu ülkelerdeki müşterilerin sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 25'i mali zorlukların daha da kötüye gideceğini beklentisini taşıyor. Bulgaristan'da ve Yunanistan'da ise bu rakamlar sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Bu konuda Türkiye'de ise görüş farklılığı olduğu dikkat çekiyor. Yakın gelecekle ilgili iyimser düşünen müşteriler konusunda Türkiye yüzde 35 oranla dördüncü sırada yer alırken, diğer taraftan müşterilerin yüzde 19'u komşu Yunanistan'daki rakamlara benzer bir biçimde mali sıkıntıların artacağı görüşünü taşıyor.

Bankalara güvenin en düşük olduğu ülke Macaristan

Araştırma sonuçlarına göre, piyasaların çoğunda müşteriler uluslararası ve yerel bankalara çok iyi gözle bakmazken, uluslararası bankalara güvenin en düşük olduğu Macaristan'da müşterilerin yüzde 16'sı, Yunanistan'da yüzde 17'si bankalar konusunda olumlu değerlendirmeye sahip.

Yerel bankalarla ilgili en kötü düşünceye sahip ülkeler ise Romanya ve Ukrayna olurken, yüzde 25'inin olumlu baktığı Yunanistan'da yerel finans kuruluşları konusunda çok da olumlu düşünce söz konusu değil. Diğer taraftan Suudi Arabistanlılar'ın yüzde 81'lik kesimi yerel bankalarıyla ilgili olumlu görüşe sahipken, bu rakam Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 58, Polonya'da yüzde 55 ve Rusya'da yüzde 54 oldu.

Uluslararası bankalar, en iyi sonuçları yüzde 47 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 46 ile Suudi Arabistan'da aldı.

Araştırmanın yapıldığı 13 pazarın 8'inde müşterilerin kriz öncesine göre bankalara ve finans kuruluşlarına daha az güven duydukları dikkati çekerken, bu konuda Ukraynalılar yüzde 70, Yunanlılar yüzde 69 ile ilk sırada geliyor.

Bölgede oldukça düşük güven oranlarına karşı, Synovate'in bulgularına göre, araştırmanın yapıldığı tüm piyasalarda beş banka müşterisinden birinin bankasıyla zayıf ilişkileri dikkate alındığında, bankacılık sektöründe genel olarak müşteri sadakati oldukça yüksek düzeyde.

Bankalarına 'tutkuyla bağlı' denebilecek müşterilerin oranı Suudi Arabistan'da yüzde 59, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 58 ve Rusya'da yüzde 54 olurken, Slovak Cumhuriyeti yüzde 18 ile bu konuda en düşük yüzdeye sahip ülke oldu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap