OECD göstergelerinin sürpriz atı Türkiye

OECD’nin gelecek 6 ila 9 ay içindeki ekonomik faliyetlerin trendini öngörme amacıyla geliştirdiği bileşik öncü göstergeleri, Türkiye’nin OECD genelinde en güçlü öncü verilere sahip ekonomiler arasında olduğunu ortaya koyuyor. Bundan sadece 1 yıl önce, pandemi karantinalarının tüm ekonomileri sert vurduğu dönemde, Türkiye öncü gösterge listesinin en sonlarındaydı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hilal SARI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ülkelerin ekonomik faliyetlerindeki büyüme ve daralma dönemlerini önceden görmek için geliştirdiği bileşik öncü göstergelerine (Composite Leading Indicators-CLI) bakıldığında Türkiye, Mart 2021 itibariyle göstergesi en güçlü 5. ülke.

Hem örgüte üye 33 ülkenin hem de üye olmayan Rusya, Hindistan ve Çin gibi bazı büyük ekonomiler için hesaplanan öncü gösterge sıralamasında Türkiye’den daha iyi olan ülkeler ise sırasıyla Şili, Brezilya, Estonya ve Çin. Bu ilk beş ülkenin Nisan 2020 göstergelerine bakıldığında ise Türkiye 76,63 ile göstergesi hayli düşük bir ekonomi olarak ifade ediliyor. Yani Türkiye’nin COVID- 19 pandemisinin başında kırılganlıkları ve karantinaların olası sonuçlarıyla çok daha kötü bir dönem geçireceği öngörülüyordu ancak 11 ay sonra OECD öncü göstergeleri iyileşmenin kalelerinden Çin’i yakaladığımıza işaret ediyor. OECD, her ay yayınladığı CLI verilerine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada OECD’nin büyük ekonomilerinin büyük bir çoğunluğunda göstergelerin güçlenmeye devam ettiğini vurguladı. Örgütten yapılan açıklamaya göre aşılamada önde giden ve dev teşvik paketleri açıklayan ABD’de tüketici güveninde görülen artış CLI göstergelerinde de artışın devam etmesini sağlayan ana etken oldu.

Japonya, Kanada, Euro Bölgesi - özellikle de Almanya ve İtalya’nın CLI verilerinin “büyümede hızlanmaya” işaret eden OECD, Fransa’da ve İngiltere’de ise verilerin “istikrarlı büyümeye” işaret ettiğini belirtiyor.

Büyük gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında Hindistan, Rusya ve Çin’de de göstergelerin istikrarlı bir hızda güçlendiğini gözlemleyen OECD, göstergelere göre Brezilya’da büyümenin hız kesmeye başladığına dikkat çekiyor.

“Bu göstergeler her an değişebilir”

OECD, raporunda CLI göstergelerinin mevcut COVID-19 krizlerini kontrol altına almak için uygulanan önlemler ve aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerlemeye göre normalde olduğundan çok daha volatil bir trendde olduğunu ve bunun olası revizyonları da beraberinde getirebileceğini hatırlatıyor. OECD’nin en büyük ekonomilerine ilişkin öncü göstergelerin şimdilik güçlü seyrettiğini vurgulayan örgüt uyarıyor: “CLI verileri ekonomik faliyetlerdeki büyümeye ilişkin bir ölçüt olarak görülmekten ziyade ekonomik iyileşmenin gücüne dair bir gösterge olarak algılanmalıdır.”

Nasıl hesaplanıyor?

Ekonomistler ülkelerin kısa ve orta vadeli ekonomik faliyetlerini öngörmek için birçok farklı yöntem geliştirmiştir. OECD’de geliştirilen bileşik öncü göstergeler de bunlardan biri ve ekonomilerin 6 ila 9 ay içindeki faliyetlerinin ne durumda olacağına ilişkin bir içgörü sağlamayı amaçlıyor. Siparişler ve stoklardaki değişimler, hisse fiyatları gibi finansal piyasa göstergeleri, ekonomik güven anketleri, ana sektörlerdeki trend verileri ve ülkelerin en büyük ticaret ortaklarındaki gidişat gibi geniş yelpazede değişken, OECD’nin CLI hesaplamalarına dahil edilen verilerden bazıları. Her ay hem 33 OECD ülkesi için hem de OECD’ye üye olmayan Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi hesaplanan bu veriler mevcut ticaret ve ekonomi verilerinde henüz görülmeyen yavaşlamaları önceden öngörebiliyor. Aynı şekilde gelecek aylarda hızlanacak ekonomik faliyetler mevcut verilere henüz yansımamış olsa da, OECD CLI verilerindeki yükseliş, ekonomik faliyetlerde de bir hızlanma olacağının müjdesini önceden verebiliyor.