28 °C

Ticaret savaşının en büyük kurbanı ABD olur

ECB, Trump yönetiminin ithalat bariyerlerini yüzde 10 daha yükselttiği ve başka ülkelerin buna misillemede bulunduğu senaryoyu değerlendirdi.

Ticaret savaşının en büyük kurbanı ABD olur

Evrim KÜÇÜK

Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin aralarındaki ticaret savaşına bir son vermek için müzakere yürütüyorlar. İki ülkenin birbirlerinden ithal ürünlerden sırayla almaya başladıkları ek gümrük vergileri milyarlarca dolar ek maliyet yarattığı gibi, küresel tedarik zincirinde aksamalara ve finans piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından dün yayınlanan yeni bir raporda ticaret savaşlarının ivme kazanmasından en büyük zararı ABD’nin göreceğini savunuluyor. Rapora göre ticari gerilimin artması ABD’nin gayrisafi yurtiçi hasılasını (GSYH) yüzde 2’den fazla aşağı çekebilir.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ticaret müzakerelerine katılmak üzere 30 Nisan’da Çin’e gidecek. Müzakerelerde Çin’i temsil eden üst düzey yetkili Liu He de, 8 Mayıs’ta Washington’u ziyaret edecek. Masadaki konular fikri mülkiyet, zorla teknoloji transferi, gümrük dışı ticaret bariyerleri, ziraat, hizmetler ve satın almalar.

İki taraf arasındaki görüşmeler sürerken ECB ticaret savaşlarının olası etkileriyle ilgili yeni bir rapor yayınladı. Vanessa Gunnella ve Lucia Quaglietti tarafından kaleme alınan “Artan korumacılığın ekonomik etkileri: Eero Bölgesi ve Küresel Bakış Açısı” adlı raporda, Donald Trump yönetiminin ithalat bariyerlerini yüzde 10 daha yükseltmesi ve başka ülkelerin buna misilleme de bulunduğu senaryo değerlendirildi. Araştırmada bunun olması halinde ABD ekonomisinin, Euro Bölgesi ve Çin’den daha fazla hasar alacağı uyarısı yapıldı.

Euro Bölgesi yatay kalır Çin’de kayıp % 1’in altında olur

Araştırmaya göre ticari gerilimin arttığı 1 yıl içinde ABD’nin GSYH’si temel beklentilerin yüzde 2’den fazla altında kalabilir. Ticari gerilimin ilk yılında Euro Bölgesi’nde GSYH’nin sabit kalacağı ifade edilen araştırmada Çin’de ise ekonominin beklentileden çok az sapma göstereceği ve yüzde 1’in altında GSYH kaybı yaşanacağı belirtildi. Buna neden olarak ise, ticaret savaşları esnasında birçok ülkenin Amerikan malları yerine Avrupa ve Çin mallarına yönelecek olması gösterildi. Amerikan ürünlerinin küresel pazarlarda daha pahalı hale geleceği için ABD ekonomisinin, Çin ve Avrupa ekonomilerine göre daha çok zarar göreceğinin altı çizildi. ECB’nin çalışmasında, Avrupa’da ise simülasyonu yapılan ticaret savaşının iş güvenine vereceği zararın, ABD dışındaki ülkelere yapılan ihracat artışları ile büyük ölçüde ortadan kalkacağına yer verildi. Mevcut ticaret savaşlarının daha ileri gitmesi durumunda, Avrupalı şirketlerin Çin’deki rakip ABD’li şirketlerin pazar paylarını alacaklarına da çalışmada işaret edildi.

Ticaretin dünya ekonomisinde payı azaldı!

Araştırmada ticaret entegrasyonun son on yılda yavaşladığına dikkat çekildi. Ticaret entegrasyon süreci, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başladı. 1980’lerde yeni bir ivme kazandı ve 1990-2008 döneminde toplam mal ve hizmet ticaretinin dünya GSYİH’si içindeki payı yüzde 39’dan yüzde 61’ine yükseldiği altın bir çağa yaşandı. Ancak sonrasında ticaret yavaşladı ve şu an küresel GSYİH içindeki payı yüzde 58 civarında. Ticari bariyerlerin artıyor, korumacılık tırmanıyor.

Korumacılık G20'nin ihracatını vurdu

Global Trade Alert veritabanına göre, G20 ekonomileri tarafından açıklanan ticari tedbir sayısı sayısı 2012’den bu yana sürekli bir şekilde artarken, 2018’de daha da hızlandı. Antidamping önlemleri ve ithalat tarifeleri en yaygın kullanılan iki araç olarek tüm önlemlerin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturdu. İhracatçı firmalara devlet kredisi gibi dolaylı tedbirler de giderek arttı. Korumacılığın yükselişi küresel ticaretinin giderek artan bir oranda , ticari gerilimlerden etkilenmesine neden oluyor. Global Trade Alert verisi, 2017 yılına gelindiğinde G20 ülkelerinden yapılan ihracatın yüzde 50’sinden fazlasının ‘zararlı’ tedbirlerden etkilendiğini ortaya koyuyor. 2009’da bu oran yüzde 20 idi. Korumacı tedbirlerin alındığı sektörlerde ticari büyümenin, libarelleştirtici tedbir alınan sektörlerden daha hızlı şavaşladığı dikkat çekti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap