Trump, ABD'nin dünyadaki imajını zedeledi

37 ülkede yapılan araştırmaya göre, Obama'nın görevdeki son yıllarında ABD başkanına duyulan güven ortalama yüzde 64 iken, Trump göreve başladıktan sonra yüzde 22'ye geriledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Dünya genelinde yapılan kamuoyu araştırması, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra ülkesinin uluslararası imajına büyük zarar verdiğini ortaya koydu.

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezinin 37 ülkede 40 bin kişiyle görüşerek yaptığı araştırma, Trump yönetiminin politikalarının uluslararası kamuoyunda yaygın olarak kabul görmediğini ve Trump göreve başladıktan sonra ABD'nin dünyadaki imajının büyük ölçüde gerilediğini gösterdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görev yaptığı dönemde araştırmanın yapıldığı ülkelerde ABD başkanının dünya meselelerinde doğru yolu izlediğine duyulan güven ortalama yüzde 64 iken, Trump göreve başladıktan sonra bu oran yüzde 22'ye geriledi. Obama döneminde ortalama yüzde 23 olan güvensizlik oranı Trump döneminde yüzde 74'e kadar çıktı.

Başkana duyulan güvensizlik ülkenin genel imajına da yansıdı. Obama döneminde ankete yanıt verenlerin ABD'ye bakışı yüzde 64 oranında olumluyken, Trump döneminde ise bu sayı yüzde 49'a düştü. Olumsuz kanaat belirtenlerin oranı ise yüzde 26'dan yüzde 39'a yükseldi.

Müttefiklerdeki güven kaybı

Güven kaybının en dikkat çekici olduğu ülkeler ABD'nin Avrupa ve Asya'daki yakın müttefikleri oldu. ABD'nin Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden biri olan Almanya'da ABD başkanına duyulan güven yüzde 86'dan yüzde 11'e geriledi. Bu güvensizlik Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından dile getirilmişti. Merkel mayıs ayında Münih'te yapılan G7 zirvesinin ardından Avrupa'nın bundan böyle yalnızca ABD'ye bel bağlayamayacağını ifade etmişti.

Öte yandan diğer NATO müttefiklerinde de güven oranlarında büyük düşüşler olduğu görüldü. ABD başkanına güven Fransa'da yüzde 84'ten yüzde 14'e, İngiltere'de yüzde 79'dan yüzde 22'ye, Kanada'da yüzde 83'ten yüzde 22'ye düştü.

Türkiye'de 34 puanlık azalma

ABD'ye olan güvenin yakın dönemde yaşanan sorunlar nedeniyle hali hazırda düşük olduğu Türkiye'de ise Obama döneminde yüzde 45 olan ABD başkanına duyulan güven, Trump döneminde yüzde 11'e geriledi.

ABD'nin Asya'daki yakın müttefiklerinde de benzer bir eğilim olduğu görüldü. Başkana olan güven, Japonya'da yüzde 78'den yüzde 24'e, Güney Kore'de yüzde 73'ten yüzde 39'a, Filipinler'de yüzde 94'ten yüzde 69'a ve Hindistan'da yüzde 58'den yüzde 40'a düştü.

Trump, seçim kampanyası döneminde ABD müttefiklerinin ortak güvenlik için üzerine düşen payı yerine getirmesi gerektiğini, bu ülkelerin ABD'nin sağladığı güvenlik şemsiyesinin bedelini ödemeleri gerektiğini savunmuştu.

Meksika'da güven dip seviyede

Güven kaybının en fazla dibe vurduğu ülke ise Trump'ın bütün sınırına duvar çekmeyi, kampanyasının en önemli vaadi haline getirdiği ABD'nin güney komşusu Meksika oldu. Ankete göre, Obama döneminde Meksikalı katılımcıların yüzde 49'u ABD başkanının uluslararası ilişkilerde doğru tercihler yapacağına güven duyarken, Trump döneminde bu oran yüzde 5'e kadar geriledi.

Yalnızca Rusya ve İsrail memnun

Öte yandan yalnızca iki ülke, ABD başkanına karşı dünya genelinde görülen güvensizlik eğiliminin dışında kaldı.

ABD'ye olan güvenin geleneksel olarak düşük olduğu Rusya'da başkana olan güven Obama döneminde yüzde 11 iken, Trump döneminde yüzde 53'e kadar çıktı. Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair söylentiler gerek seçim döneminde gerekse Trump'ın görevinin ilk haftalarında Amerikan kamuoyunda büyük tartışmalar yaratmıştı. Trump'ın ekibinden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturması kapsamında haklarında ortaya atılan iddialar nedeniyle istifa etmiş, ardından soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey görevden alınmıştı.

Araştırmanın yapıldığı 37 ülke arasında Trump'tan memnun olan diğer ülke ise İsrail oldu. İsrail'de ABD başkanının uluslararası ilişkilerdeki tercihlerine olan güven Obama döneminde yüzde 49 iken Trump döneminde yüzde 56'ya çıktı.

Trump politikaları kabul görmüyor

Öte yandan Trump'ın temel politika tercihlerinin de dünyanın diğer ülkelerinde genel olarak kabul görmediği anlaşıldı.

Araştırmaya katılan katılımcılar arasında Trump'ın Meksika'dan göçmen akışını engellemek üzere sınıra duvar örme önerisi yalnızca yüzde 16 oranında kabul görürken, katılımcıların yüzde 76'sı öneriye karşı çıktı.

ABD'nin büyük ölçekli serbest ticaret anlaşmalarından çekilerek gümrük tarifelerine geri dönmesi yönündeki önerisi, dünya genelinde yüzde 18 oranında onay görürken, katılımcıların yüzde 78'i öneriye karşı görüş belirtti.

Trump'ın küresel iklim değişikliğine karşı alınması gereken tedbirlerin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması'ndan çekilme kararını katılımcıların yalnızca yüzde 19'u onaylarken, yüzde 71'i karşı çıktı.

Seyahat yasağı

Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişlerine kısıtlama getirme yönünde attığı adım, katılımcıların yüzde 32'sinin onayını alırken, yüzde 62'si tarafından reddedildi.

Kibirli, hoşgörüsüz, tehlikeli

Araştırmada katılımcılardan olumlu ve olumsuz karakter özelliklerinin yer aldığı bir listeden Trump'ı tarif etmeleri istendi. Katılımcıların Trump'ı tarif ederken olumsuz özellikleri öne çıkardıkları görüldü.

Katılımcıların yüzde 75'i Trump'ı "kibirli", yüzde 65'i "hoşgörüsüz", yüzde 62'si "tehlikeli" olarak tanımladı. "Güçlü bir lider" olduğunu düşünenler yüzde 55, "karizmatik" olduğunu düşünenler yüzde 39, "başkan olabilecek yeterlilikte" olduğunu düşünenler yüzde 26 ve "sıradan insanları önemsediğini" düşünenler ise yüzde 23'te kaldı.