Turizm 3,3 trilyon dolar silecek

UNCTAD uluslararası turizm gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak küresel GSYH’nin bu yıl 1,17 ila 3,3 trilyon dolar eriyebileceğini öngörüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hilal SARI

Dünyanın birçok bölgesinde COVID-19 vakalarının hala artışta olması, birçok ülkenin hala turizm geliri elde edememesine neden oluyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) turizmde yaşanan daralmanın bu yıl GSYH’leri de eriteceğini öngörüyor. UNCTAD’ın dün yayınladığı ‘COVID-19 ve Turizm’ başlıklı rapora göre turizme ilişkin üç farklı senaryoda küresel GSYH bu yıl 1,17 trilyon dolar ile 3,3 trilyon dolar arasında eriyecek.

Turizm gelirlerinin üçte bir oranında azaldığı küresel GSYH’den 1,17 trilyon dolar azalıyor. En iyimser bu senaryoda bile küresel GSYH’den yüzde 1,5 erime yaşanıyor. Orta daralma senaryosunda yolcu sayısı yüzde 66 düşüyor, toplam 2,22 trilyon dolar GSYH kaybı yaşanıyor. Bu toplam GSYH’nin yüzde 2,8’ine denk geliyor. En karamsar senaryoda ise küresel GSYH’nin yüzde 4,2’si eriyor. 12 ay seyahat olmayacağı (turizm gelirlerinin neredeyse tamamen yok olacağı) ön görülen en kötü senaryodaki kayıp 3,3 trilyon dolar. Küresel turizm sektörünün büyüklüğü ise 1,7 trilyon dolar. Yani turizmdeki kayıp kendisinin iki katı bir GSYH kaybına yol açabilir.

Küresel ticaretin %7’si

2019 yılında turizm sektörü dünya genelinde toplam hizmet ihracatının yüzde 29’unu oluşturmuş ve 300 milyon istihdam yaratmıştı. Raporda dünyanın toplam turizm gelirlerin son sekiz yıldır küresel GSYH’den daha da iyi büyüdüğüne dikkat çekilerek “2018 yılında toplam turizm gelirleri %4,4 artarak 1,48 trilyon dolara ulaştı. Buna ek olarak yolcu taşımacılığı ise 250 milyar dolardı” denildi. Turizm ihracatı 1,7 trilyon dolarla küresel ürün ve hizmet ticaretinin %7’sini oluşturuyor. Raporda UNCTAD’ın orta daralma senaryosunun Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tahminlerine en yakın senaryo olduğu belirtiliyor. UNWTO turist sayısında %60 ila 80 düşüş, 100-120 milyon istihdam kaybı ve 910 milyon dolar - 1,1 trilyon dolar arası gelir kaybı öngörüyordu.