8 °C

Türkiye'de büyüme 2009'da % 2'nin altına inecek

OECD, üye ülkelerle ilgili Ekonomik Görünüm Raporunu bugün yayımladı

Türkiye'de büyüme 2009'da % 2'nin altına inecek

 

 

İSTANBUL - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), üye ülkelerle ilgili Ekonomik Görünüm Raporunu bugün yayımladı.

Raporun Türkiye bölümünde 2009 yılında büyümenin yüzde 2'nin altına ineceği, 2010 yılında ise dünyadaki iyileşmeyle birlikte yüzde 4,5'e çıkacağı tahmininde bulundu. OECD raporunda, Türkiye'de, küresel mali kriz ve mali piyasalardaki dalgalanmalar yüzünde iç talebinin azalmasıyla 2008 yılında ekonomin yavaşladığı hatırlatıldı.

Raporda, cari açığın büyüklüğüne ve kur oranlarındaki istikrarsızlığın önemli ölçüde arttığına dikkat çekilerek, yatırımcıya güveni oluşturmanın çok önemli olduğu vurgulandı. "Güveni yitirmeden, mali şeffaflık ve harcamalardaki regülasyonların oluşturulması, istikrarın sağlanmasında önemli ölçüde kolaylıklar sağlayacaktır" ifadesine yer verilen raporda, "eğer mali sistemdeki nakit akışında sorun çıkarsa hükümetin devreye girip mali sektöre gerekli desteği vermek üzere hazırlık yapması gerektiği" tavsiyesinde bulunuldu.

İşsizler ordusuna 8 milyon kişi daha katılacak

Rapora göre, 2008 yılında yüzde 9,7 olan işsizlik oranı, 2009 yılında yüzde 10,5, 2010 yılında ise yüzde 10,6 olacak. OECD ayrıca, 2008 için eksi 6,7 olarak verilen cari açık oranı için 2009 yılında eksi 6,1, 2010 yılında ise eksi 5,7 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu. İhracatın, gayri safi milli hasılaya katkı oranı ise 2008 için 0,1, 2009 için eksi 0,2, 2010 için ise eksi 0,3 olarak tahmin edildi.

Öte yandan raporda, 2010 yılında üye ülkelerdeki işsizler ordusuna 8 milyon kişinin daha katılacağı tahmininde bulunuldu. Rapora göre, 2008 yılında üye ülkelerde 34 milyon olan işsiz sayısı, 2010 yılında 42 milyona çıkacak. 2008 yılında üye ülkelerde yüzde 5,9 olan işsizlik oranı, 2009 yılında yüzde 6,9'a, 2010 yılında ise yüzde 7,2'ye çıkacak.

2010'da büyüme tekrar % 1,5 olacak

Raporda, 2008 için yüzde 1,4 olarak tahmin edilen büyüme hızının 2009 yılında eksiye düşmesinin ardından, 2010 yılında ise büyümenin tekrar yüzde 1,5'e çıkacağı bildirildi. Küresel mali krizin üye ülkelerin ekonomilerinde önemli bir durgunluğa neden olacağı belirtilen raporda, üye ülkelerin, "geçici ve hedefi belinlenmiş" olması şartıyla aralarında vergi indirimi de olmak üzere, mali kurtarma tedbirleri almalarına destek verildi.

İşsizlik oranını iki yıl içinde üye ülkelerde 8 milyon kişi daha fazla artacağı belirtilen raporda, bazı ülkelerde fiyatların düşmesiyle deflasyon yaşanacağı uyarısında bulunuldu. OECD, ABD'de için bu yıl yüzde 1,4 olan büyümü hızının gelecek yıl yüzde 0,9'a düşeceğini, Japonya için ise bu yıl yüzde 0,5 olan büyüme hızının ise yüzde 0,1 oranında olacağı uyasında bulundu.

Euro para birimi kullanan 15 ülkede ise gelecek yıl için büyüme hızının yüzde 0,6 olacağı tahmininde bulundu. OECD, Avrupa Merkez Bankası'nın 3,25 olan faiz oranlarını, 2009 ilkbahar aylarına kadar yüzde 2'ye kadar düşürebileceği ve faizin bir yıl boyunca bu oranda kalabileceği tahminini yaptı.

Doğrudan sanayi sektörüne yardıma karşı

OECD uzman ekonomisti Klaus Schmidt-Hebbel, raporun kamuoyuna açıklanması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "OECD'nin birçok ülkesinin, 1980'li yılların başından bu yana görülmeyen ekonomik durgunlukla karşılaşacağı" uyarısında bulundu. Schmidt-Hebbel, son günlerde ABD, Almanya ve Fransa'da tartışma konusu olan zor durumdaki otomobil sektörüne yapılacak doğrudan devlet yardımına da karşı çıktı. Klaus Schmidt-Hebbel, "hükümetler, krizden etkilenen sanayi ve servis sektörlerine doğrudan yardımdan kaçınmalı"dedi ve yardımların önemli ölçüde mali sektörle sınırlı kalması gerektiğini savundu.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.