DÜNYA'NIN İK'SI

Kriz döneminde kimler ayakta kalır? Kriz dönemlerinde yaptığımız iş, ürettiğimiz ürün birdenbire fayda-değer oranında tartılabilir. Krizlerde ilk vazgeçilen değer yaratamayan ürünlerdir.