21 °C

2020 EKPSS başvuruları ertelendi! EKPSS başvuru şartları

EKPSS başvuru süreci ve sınav tarihi Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı sonrasında ertelendi. Peki 2020 EKPSS başvuru şartları nelerdir? İşte EKPSS/kura başvuru şartları ve detaylar...

2020 EKPSS başvuruları ertelendi! EKPSS başvuru şartları

ÖSYM EKPSS duyurusunu yaptı. EKPSS/kura başvuru işlemleri için bekleyen adaylar sınav başvuru tarihlerini ve sınav zamanını araştırırken, artan koronavirüs vaka sayılarının ardından Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile 2020 EKPSS başvuru süreci ve sınav tarihi ertelendi.

ÖSYM'den 2020 EKPSS açıklaması

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama, "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır. " ifadelerine yer verildi.

EKPSS başvuru şartları

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir (“Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınmış “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi “Hafif düzeyde (ÖGV)” ve üzeri olanlar dahil).

Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar.

İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

- EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.


- Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığının görüşleri doğrultusunda;

Okulu; ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME)/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME) veya ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ olanlar ile bu okullarda uygulanan özel eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi; ORTA AĞIR OTİSTİK ENGELLİLER, ORTA AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİLER, BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Zihinsel),BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Otizm) olanlar),2020-Kura’ya başvuracaklardır.

Okulu; ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU, ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, ÖZEL EĞİTİM İŞ OKULU olanlar ile bu okullarda uygulanan özel eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi yukarıda belirtilen alanlar dışında olanlar),2020-EKPSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracaklardır.

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olmakla birlikte; birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adayların, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmaları zorunlu olduğundan 12 Şubat 2020 tarihi ve öncesinde 2018 yılında başvurduğu öğrenim düzeyinden daha üst öğrenim düzeyinden mezun olan ancak, 2020 yılında ilgili üst öğrenimden sınava girmeyen adayların 2018 sınav sonuçları/kura başvurularıyla tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Bu nedenle bu durumdaki adayların, tercih yapabilmeleri için 2020 yılında ilgili üst öğrenimden sınava girmeleri gerekmektedir.

2020-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de),2020-Kura’ya başvuramayacaklardır. Bu durumdaki adayların 2020-Kuraya başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Adayların bu duruma dikkat ederek 2020-EKPSS’ye başvurmaları gerekmektedir.

EKPSS/kuraya, mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, EKPSS sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi/yerleştikleri kadroya atanabilmesi için tercih işleminde mezun olmaları gerekmektedir.

Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için (EKPSS’nin geçerlilik süresine bağlı olarak) sadece bir kez alınacaktır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak, başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.

EKPSS/kura başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).

EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimlerini tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.

2018-EKPSS’ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri takdirde 2020- EKPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir. 2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir ancak, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamayacağından yerleşen adayların bu durumlarını göz önünde bulundurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru ücreti ne kadar?

2020 EKPSS kuraya katılacak adaylar başvuru ücreti olarak 20 Türk Lirası ödeyecek. Adaylar ödeme işlemlerini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" sayfasından ya da belirlenen banka, ATM ve internet bankacılığından yatırabilecekler.

EKPSS konu dağılımı nasıl olacak?

EKPSS'de adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine tabii tutulacaklar.

Genel Yetenek bölümünde 15 Türkçe, 15 Matematik sorusu yer alacak.

Genel Kültür bölümünde ise 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6 Temel Yurttaşlık Bilgisi, 3 Türk Kültür ve Medeniyetleri, 5 Türkiye Coğrafyası ile 6 Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konulardan sorular olacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap