'Bountarım ile dünyaya örnek olacağız'

Türkiye tarım ve gıda sektörleri değer zincirindeki bütün paydaşların inovasyon zemininde ortak hareket etmesini sağlamayı amaçlayan Bountarım, “Tarım ve Gıda Değer Zincirinde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknolojiler Konferansı”yla tanıtıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Tamer IŞITIR 

İstanbul - Türkiye tarım ve gıda sektörleri değer zincirindeki bütün paydaşların inovasyon zemininde ortak hareket etmesini sağlamayı amaçlayan Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu (bountarım), “Tarım ve Gıda Değer Zincirinde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknolojiler Konferansı”yla  tanıtıldı. Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu, Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu'nun yapacağı çalışmaların dünyaya örnek olacağını söyledi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan,  üniversite bünyesinde ziraat fakültesi bulunmasa da farklı uzmanlıklar sayesinde bu bilgi ve beceriyi tarım odağında buluşturmanın mümkün olduğunu belirterek Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu’nu tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İnovasyon Merkezi) Müdürü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ise Türkiye’de bir ilk olan, tarım alanında dünyadaki benzerlerini örnek alarak ülke gerçeklerini ve dinamiklerini ön planda tutan bu açık inovasyon platformunu tanıtmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Helvacıoğlu, "Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu ile bu alanda çok farklı paydaşların, tek tek birbirleriyle rekabet de etseler, bir araya gelip ortak hareket ederek tarımda yeni bir dünyayı kurgulayacağı bir platform oluşturuyoruz" diyerek platformun, çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde dünyaya örnek olacağına dikkat çekti.

"Türkiye'nin tarımsal üretimi yüzde 15 azalacak"

Prof. Dr. Gökhan Özertan, Prof. Dr. Arzu Tektaş ve Doç. Dr. Barış Karapınar'ın, yöneticiler için gerçekleştirilecek serifika programı ve platform hakkında bilgiler verdiği ilk bölümün ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik tarım ve gıda sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin, kendi coğrafyasında en büyük tarım ülkesi olmakla beraber tarım sektöründe dünyada ilk 10 ülke arasında yer almadığının altını çizen Birişik, "2080 öngörülerine göre Türkiye tarımda bugün üretebildiğinden yüzde 15 daha az üretecek" dedi. Birişik, sınırlı kaynakları çok daha verimli ve bilinçli değerlendirmek için katma değer oluşturan çözümlere başvurulması gerektiğine de işaret etti.

Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve T.C. Merkez Bankası Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Tümen'in konuşmacı olduğu “Tarım Finansmanında Yenilikçi Teknolojiler ve Yaklaşımlar” panelinde ise tarım finansmanında hayata geçirilen yeni uygulamalar konuşuldu.

Hollanda Başkonsolosluğu Tarım Danışmanı Jaap Satter, Wageningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Tarsim Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu'nun yer aldığı "Yenilikçi Tarım Teknolojileri ve Stratejileri" panelinde ise dünyada tarıma yön veren uygulamalara değinilirken Hollanda'nın tarım stratejileri üzerinde duruldu.

"Biyoteknolojiye kendimizi kapatırsak ilerleyemeyiz"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkan vekili Rint Akyüz'ün konuşmasıyla başlayan son bölümde ise gıda ve tarım sektöründen temsilciler kendi alanlarındaki inovatif çalışmalardan söz etti. "AB'ye giren son 10 ülkenin toplam gıda üretimi bir Türkiye etmiyor" diyerek sözlerine başlayan Rint Akyüz şöyle devam etti: "Gıda, AB'nin en büyük sektörü. Bizde 2'nci. 2020'lerde en büyük sektörümüz olacak. Bunun için tarım, üretim ve insan kaynağımız mevcut. Fakat son 4 senedir ihracatımız yerinde sayıyor. Kapasitenin bir noktasına geldik, aşamıyoruz. Türkiye'de tarımsal ürün fiyatları her sene artıyor, hiç düşmüyor. Buğday, mısır, pancar dünyadaki emsallerinin 1-2 kat üzerinde. Bu durumu aşmak için ilk olarak serbest rekabet yokluğunu aşmamız gerekiyor. Çünkü bizde devlet de rakip. İkinci olarak; kayıtdışılık çok ciddi bir sorun. Haksız rekabet yaratmakla beraber gıda güvenliğini de tehdit ediyor. 3'üncü olarak ise bilgi kirliliği gıda sektörünün üzerine çökmüş durumda. Canan Karatay beslenme bilmez. Ama konuşuyor. Onlarca çocuğun şeker hastası olmasına sebep oldu. Meslektaşları tarafından kaç kere dava edildi. Yaratılan bilgi kirliliği bu ülkeye, sanayiciye zarar veriyor."

Köylü ve çiftçi dönüşümünün sağlanması gerektiğini de vurgulayan Akyüz, "Ege ve Çukurova'da kullanılan teknolojiye hayran olursunuz. Çiftçimiz dünyanın en ileri teknolojilerinden faydalanıyor. Devletin buna destek olması lazım. Burada biyoteknoloji çok önemli. Biyoteknolojiye kendimizi kapatırsak ilerleyemeyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özkan da tarımda yenilikçi teknoloji uygulamalarını anlattığı sunumunda, Tekfen Tarım'la işbirliği halinde gerçekleştirdikleri bitki ıslah programı sayesinde, 15 yılda elde edilecek verimi 6-7 yıla indirdiklerini söyledi. Program; Rivulis Eurodrip, Timac Agro, EkoRe, Metro, BASF Agro, John Deere, DokTar, UNDP, WWF ve TİDER yöneticilerinin konuşmalarıyla sona erdi.

Bountarım nedir?

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, Türkiye tarım ve gıda sektörlerinde değer zinciri boyunca birbirleriyle ilişkili faaliyetler gösteren üreticiler ve üretici birlikleri, tarımsal işletmeler, sivil toplum kuruluşları, finans kurumları, lojistik firmaları, danışmanlık şirketleri, bilgi ve iletişim teknolojisi alanında çalışan firmalar, üniversiteler, araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sektöre hizmet veren diğer kurumlara yönelik ortak hareketi teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. Platform, her biri kendi alanında uzmanlaşmış bu kurumlar arasındaki dikey ve yatay bağlantıları teşvik etmek, aralarındaki ilişkileri desteklemek ve yeni kurumların sektöre girmesini kolaylaştırmak için çalışacak. Daha yüksek verimlilik ile piyasa odaklı ve daha katma değerli üretimi hedefleyen platform, büyük ölçekli işletmeler kadar platform üretici birlikleri açısından da büyük önem taşıyor. Gün geçtikçe daha önemli hale gelen tüketici talebi odaklı üretime ve bu üretimin ekolojik ve sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesine de değer katacak olan platform, değer zincirinde yer alan paydaşların sadece yerel değil, aynı zamanda rekabetin yoğun yaşandığı küresel tarımsal değer zincirinde de başarılı olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir