5 °C

Dershane yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

Dershanelerin kapatılmasına ilişkin yasa yayımlandı

Dershane yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

İSTANBUL - Dershanelerin 1 Eylül 2015'e kadar kapatılarak özel okullara dönüştürülmesini öngören yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milli eğitim temel kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yasayla, özel öğretim kurumları kanununda "dershane" tanımı çıkarılarak, Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla orta veya yüksek öğretime giriş sınavları için kurs açılması imkanı ortadan kaldırıldı.

Yasa yürürlük tarihinde faal olan dershaneler ve kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan etüt eğitim merkezleri, eğitim öğretim faaliyetlerine 1 Eylül 2015'e
kadar devam edebilecek.

Bu tarihe kadar başvuru yapanlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre uygun görülmeleri halinde öğretim kurumlarının dönüşüm programına alınacak.

Dershaneler ve etüt eğitim merkezlerinde çalışma süreleri 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle en az 6 sene olan eğitim personelleri, sigorta primi ödenmiş olmak şartıyla, KPSS’ye girme şartı aranmaksızın, Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmak şartıyla memur kadrolarına atanabilecek.

Gülen Cemaati'nin önemli bir mali kaynağı olarak kabul edilen dershanelere yönelik düzenleme, hükümet ile Gülen Cemaati arasındaki kırılmanın önemli nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.