SEV’den mutlu nesiller için çocuk koruma politikası

Türkiye’de eğitim ortamında çocukları koruma alanında farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bu konudaki bilinirliği artırmayı hedefliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye’de çatısı altında tarihleri bir buçuk asır öncesine uzanan Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji ile Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumlarını bulunduran Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), eğitim ortamında çocukların korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarını hayata geçiriyor. Vakfa bağlı yedi okuluyla ilişkili her bireyi bu çalışmaya dâhil eden SEV, eğitimde çocuk koruma alanında tüm öğretmenlere açık düzenlediği seminerler ve üniversitelerle yaptığı işbirlikleriyle bu çalışmaları ülke çapında yaygınlaştırmayı hedefliyor.

SEV Genel Müdürü Binnur Karademir, “Müdürü, öğretmeni, velisi, servis şoförü, aşçısı, temizlik görevlisiyle hepimiz çocuk korumanın ne olduğunu, nasıl uygulanması gerektiğini öğrenmeliyiz” dedi.

Binnur Karademir, toplumda farkındalık ve bilinç yaratmayı hedefledikleri çocuk koruma ile ilgili şu bilgileri verdi: “İki asra yakın bir eğitim ve sivil toplum kurumu olarak, her zaman odağımızda ‘çocuk’ ve ‘eğitim’ var. Onlara en iyi, en donanımlı eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Çocukların iyi eğitim almaları için de öncelikle kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini biliyoruz. Mutlu nesilleri, güvenli eğitim ortamlarında yetiştirebiliriz. Bu da ancak çocuk koruma politikaları ile mümkün olabilir. Çocuğun korunması; çocuğun ihmal ve istismardan korunması, bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişiminin güven altına alınması anlamına geliyor. Çocuğu her türlü zarardan korumak noktasında tüm yetişkinlere sorumluluk düşüyor. Biz anaokulu, ilk, orta ve lise düzeyinde okulları bulunan bir buçuk asırlık bir eğitim kurumu olarak, çocukların eğitim ortamında da korunmasına ilişkin farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı yetişkin dünyasına hazırlamak; güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim sunmak, hayatı güvenli ve mutlu bir ortamda deneyimlemelerini sağlamak demektir. Okullar, sadece akademik bilgilerin öğretildiği kurumlar değildir. Eğitim ve öğretimin bir bütün olarak iyi olmasından, çocuğun her anlamda iyi olmasından sorumluyuz. Okullarımızda Çocuk Koruma Komiteleri kurduk. Çocuk Koruma Rehberi’ni hazırladık. Çocuklara güvenli öğrenme ortamları sağlamak için koruyucu, önleyici ve gerektiğinde müdahale içeren programlar oluşturduk. Çocuk Koruma Politikamız, SEV topluluğunun tamamını ve sözleşmeli / taşeron olarak görev yapan üçüncü şahıslarla tüm paydaşlarımızı kapsıyor.”

"Birikimlerimizi paylaşacağız"

SEV olarak okullarımızın akredite olduğu CIS’nin (Council of International Schools - Uluslararası Okullar Konseyi) kriterleri arasında da çocuk korumanın önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Karademir, şu bilgileri verdi: "Bunu bir adım ileri götürerek sadece kâğıt üzerinde kalmayan, yaşayan bir politika oluşturduk. Böylece elimizde, çocuk koruma politikaları konusunda uluslararası çapta bir model, bir sistem oluştu. Bu birikimimizi devlet ve özel tüm okulların, eğitim camiasının, meslektaşlarımızın paylaşımına sunmak için çalışmalar yapıyoruz. İki yıldır Türkiye’deki tüm okullardaki öğretmenlerin katılımına açık sempozyumlar düzenliyoruz. Sadece kendi öğretmenlerimizin değil, öğretmen adaylarının da bu konuda farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Çocuk koruma alanında önemli bir birikime ve yol haritasına sahip bir kurum olarak, online bir portal oluşturduk, bunu tüm eğitim kurumlarına açmayı planlıyoruz.”

Politika, iki ekseni temel alıyor

SEV Çocuk Koruma Politikası iki ekseni temel alıyor. İlk adım olan “Koruyuculuk” ile öğrencinin istismar ve ihmal görme ihtimalini en aza indirmek hedefleniyor. İkinci adım olan “Tepkisel-Harekete Geçen” ile istismarın belirlendiği durumlarda harekete geçmek, öğrenciye yardım etmek ve önlemler almak hedefleniyor.