Türkiye hala sınıfı geçemedi!

OECD'nin 65 ülkede yaptığı araştırmaya göre Türkiye, matematik, okuma becerileri ve fen bilimleri konusunda hala OECD ortalamasının altında

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

PARİS - 'Dershaneler kapatılsın mı, kapatılmasın mı' tartışmaları sürerken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 65 ülkedeki öğrenci performansı ile ilgili raporuna göre, Türkiye hala sınıfı geçemedi.

"PISA 2012 Öğrenci Performansı Raporu"nda matematik, okuma becerileri ve fen bilimleri alanlarının üçünde de başarılı olan 15 yaş grubundaki öğrencilerin ülkelere göre oranlarına ve sıralamalarına yer verildi. Matematikte 65 ülkenin ortalama puanı 494. Türkiye'de ise bu rakam 448. Türkiye bu performansı ile matematikte OECD listesinin 42'nci sırasında yer alıyor. Okumada ortalama puan 496, Türkiye'de ise 471. Türkiye bu puanla da listenin 41'inci sırasında. Fen bilimlerinde ise Türkiye'nin performansı daha kötü. Fen bilimlerinde 501 ortalama puana rağmen Türkiye'nin puanı 463. Türkiye bu puanla listenin 45'inci sırasına yerleşti.

Rapor 2003-2012 yıllarını da değerlendiriyor. Buna göre 2003'te matematik, okuma becerileri ve fen bilimleri alanlarında "düşük performanslı" OECD ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 2012'de her üç alanda da ortalama 4 puanlık artış kaydetti. PISA raporu değerlendirmesine ilk girdiği 2003'ten 2012'ye kadar Türkiye, matematikte 3.2, okuma alanında 4.1 ve fen bilimlerinde ise 6.4 puanlık bir artış kaydetti.

Çin-Şangay üç alanda da birinci

Bu arada öğrencilerin performası konusunda Çin açık ara lider pozisyonunda. PISA 2012 raporunda, Şangay-Çin, matematik alanında 613 puanla, okumada 570 puanla, fen bilimlerinde ise 580 puanla bu üç alanda da ilk sıraya yerleşti. Matematik alanında Şangay-Çin'i, ilk 10'da sırasıyla, Hong Kong-Çin, Çin-Taipei, Güney Kore, Macao-Çin, Japonya, Lihtenştayn, İsviçre ve Hollanda takip etti.

Raporda, okuma alanında, Hong Kong-Çin, Singapur, Japonya, Güney Kore, Finlandiya, İrlanda, Çin-Taipei, Kanada ve Polonya'nın, Şangay-Çin'den sonra ilk 10'a girdiğine vurgu yapıldı.

Fen bilimlerinde de listede, Şangay-Çin'in ardından Hong Kong-Çin, Singapur, Japonya, Finlandiya, Güney Kore, Vietnam, Polonya ve Kanada yer aldı.

Raporda, son sıraları ise matematikte 388 puanla Arjantin, okumada 393 puanla Kazakistan ve fen bilimlerinde 382 puanla Endonezya paylaştı.

Rapor kapsamındaki tüm ülkelerin 2003-2012 arasında ekonomik gelişimleri ve eğilimleri incelendiğinde, 25'inin bu süre zarfında ekonomik performasını artırdığı, 25'inde herhangi bir değişme olmadığı, 14'ünün de gerilediğine dikkat çekildi.

Rapor nasıl oluştu?

Rapor kapsamında, 34'ü OECD ülkesi, 31 de partner ülke olmak üzere 65 ülkedeki 15-16 yaş grubundan 510 bin öğrenci, matematik, okuma becerileri ve fen bilimleri alanında bir takım testlere tabi tutularak başarı oranları değerlendirildi. Bu değerlendirme sonuca göre en yüksek başarı seviyesi olan 5 veya 6. seviyeye ulaşan öğrenciler "en başarılı" kabul edilirken, ülkelerin başarı sıralamaları da bu öğrenciler üzerinden hesaplandı.

Etiketler