8 °C

(11:00)'Sözleşmeli personel'de yürütmeyi durdurma

(11:00)'Sözleşmeli personel'de yürütmeyi durdurma

(11:00)'Sözleşmeli personel'de yürütmeyi durdurma

ANKARA - Türk İmar-Sen'den yapılan açıklamada, Danıştay'ın, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin tek taraflı feshi ve fazla çalışmalarının ücretlendirilmemesi konularında yürütmeyi durdurma kararı verdiği ifade edildi. Türk İmar-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, sendika genel merkezinin açtığı dava sonucunda, Danıştay'ın, tüm kurumlardaki 4/B'li sözleşmeli personeli ilgilendiren önemli bir yürütmeyi durdurma kararı verdiği ifade edildi. Açıklamada, davayı görüşen Danıştay 12. Dairesinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinde bulunan ve idareye "keyfi olarak" sözleşmeyi feshetme imkanı tanıyan maddenin yürütmesini durdurduğu belirtildi. Açıklamada, Danıştay'ın ayrıca tüm kurumlardaki sözleşmeli personelin çalışma esaslarını düzenleyen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan "Bu karar esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar, çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır" hükmü ile "Sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez" hükmünün yürütmesini durdurduğu kaydedildi. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin iş güvencesine kavuştuğu belirtilen açıklamada, tüm kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin de karşılıksız fazla çalıştırılmasının engellendiği ifade edildi. Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak yürütmeyi durdurma hükümlerine göre sözleşmelerin yeniden vize edilmesini ve idareye tek taraflı fesih hakkı veren hükmün sözleşmelerden çıkarılmasını istediklerini bildirdi. "İnsanları işler bitene kadar, herhangi bir ücret ödemeden çalıştırmanın Ortaçağ dünyasında rastlanabilecek uygulamalar olduğunu" dile getiren Alsancak, şunları kaydetti: "Sözleşmeli personelin sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yürütmeyi durdurma kararıyla tüm sözleşmeli personel için angaryaya son vermiş olduk. Kararı tüm kurumlarımıza duyurduk, sorun yaşanması halinde kurumlarla görüşerek kararın uygulanmasını sağlayacağız. Nihai hedefimiz yürüttüğümüz mücadeleyle 4/B'li personele kadro verilmesini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Tabi bunun yanında 4/B'lilere eş durumu tayini ve becayiş gibi hakların verilmesi için de çaba göstereceğiz."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.