18 °C

(11:00)Türk-İş'e göre açlık sınırı 711 YTL

(11:00)Türk-İş'e göre açlık sınırı 711 YTL

(11:00)Türk-İş'e göre açlık sınırı 711 YTL

ANKARA - Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre, bu ay 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 711 YTL, yoksulluk sınırı ise 2 bin 315 YTL'ye geriledi. Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir önceki ay 720 YTL 32 YKr olan 4 kişilik ailenin açlık sınırı, Haziran ayında 710 YTL 82 YKr olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,32 oranında azaldı. Ailenin zorunlu ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanabilmesi için yapılması gereken toplam harcama tutarı (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 346 YTL 31 YKr'den, 2 bin 315 YTL 37 YKr'ye geriledi. Gıda enflasyonundaki 12 aylık artış ise yüzde 14,03 olarak hesaplandı. Açıklamada, araştırma sonucuyla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: "Mutfak harcamasını sebze, meyve kurtardı. Çalışanların, kendilerine ve ailelerine yetecek bir ücret almaları gereği açıktır. İşçinin, ailesiyle birlikte insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayabilecek harcama tutarını belirlemek için yapılabilecek hesaplamalardan biri, beslenmeye ilişkin ihtiyaçların belirlenmesidir. İnsan onuruna yaraşır düzeyde yaşam sürdürebilmek için gereken harcama tutarı, hiç kuşku yok ki gıda ile sınırlı değildir. Gıda harcaması yanında giyim, konut, ulaşım ve diğer ihtiyaçlar için gerekli tutarın da ayrıca hesaplanması gerekmektedir. Türk-İş tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı tutarları ile elde edilen gelir arasındaki fark, çalışanların içinde bulunduğu geçim sıkıntısının boyutlarını ortaya koyan önemli bir gösterge olmaktadır."