16 °C

(12:00)KOSGEB Destekleri Yönetmeliği'nde değişiklik

(12:00)KOSGEB Destekleri Yönetmeliği'nde değişiklik

(12:00)KOSGEB Destekleri Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. KOSGEB'in değişikliğe ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmelerin Türkiye'de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalardan kullanacakları ihracat, işletme ve yatırım amaçlı kredilerin faizi KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak işletmelere verilecek. Kredi faiz desteğinin usul ve esasları, KOSGEB Destekleri Yönetmeliği dışında Bakanlar Kurulu Kararları, söz konusu desteğe münhasır ayrı bir yönerge ve bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecek. Uygunsuzluk yaptığı tespit edilen işletmeler yasaklanacak KOSGEB desteklerinden yararlanırken, uygunsuzluk yaptığı tespit edilen işletmeler yasaklanacak. Uygunsuzluğu kasıt olan işletmelerin yasaklılığı, uygunsuzluk konusunu gidermesi veya varsa sebep olduğu KOSGEB zararını faizi ve her türlü masrafıyla beraber kayıtsız şartsız ödemesinden itibaren 1 yıl süreyle devam edecek. Bu sürenin sonunda müracaatı halinde desteklerden yararlandırılabilecek. Kasıt niteliğindeki herhangi bir uygunsuzluğun tekrarı halinde işletme desteklerden yararlandırılmayacak. Uygunsuzluğu ihmal olan işletmeler, uygunsuzluk konusunu gidermesi veya varsa sebep olduğu KOSGEB zararını faizi ve her türlü masrafıyla beraber kayıtsız şartsız ödemesinden itibaren desteklerden yararlandırılabilecek. İhmal niteliğindeki herhangi bir uygunsuzluğun tekrarı halinde işletme her ihmalinde desteklerden 1 yıl süreyle yararlandırılmayacak. Bu sürenin sonunda müracaatı halinde desteklerden yararlandırılabilecek. İhmal ve kasıttan oluşan uygunsuzluk halleriyle bunların vuku halinde belirtilen çerçevede uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça çıkartılacak bir yönerge ile belirlenecek. Desteğin kullandırılmasında küçük ölçekli işletmelere ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki işletmelere belirli bir kontenjan ayrılacak. Bu kontenjan KOSGEB tarafından belirlenecek. Sağlanan destek, desteği uygun şekilde kullanmayan işletmelerden, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre KOSGEB tarafından tahsil edilecek. Değişiklikle, daha önceki yönetmeliğin, ''bu yönetmelikte yer alan desteklerden, desteğe ilişkin maddelerinde özel hüküm olmadığı durumlarda en fazla üç yıl içinde toplam tutarı üst limite kadar yararlanılabilir'' hükmü yürürlükten kaldırıldı.