16 °C

(13:00)"Akdeniz turizm potansiyeli tüm bölgeye taşınabilir"

(13:00)"Akdeniz turizm potansiyeli tüm bölgeye taşınabilir"

(13:00)"Akdeniz turizm potansiyeli tüm bölgeye taşınabilir"

İSTANBUL - Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkanlığını da yürüten İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Akdenizin, dünyanın en güzel coğrafi ve iklim özelliklerine sahip olduğunu belirterek, "Bu turizm potansiyeli, ortak projeler, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla tüm bölgenin yararlanabileceği boyutlara taşınabilir" şeklinde konuştu. İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 10. kez gerçekleşen SIL 2008 (Salon Internacional de la Logistica) Barselona Uluslararası Lojistik Fuarı çerçevesinde düzenlenen, "6. Akdeniz Lojistik ve Taşımacılık Forumu" açılışında konuşan Yalçıntaş, Akdeniz'de ticareti canlandıracak, Avrupa ile Akdeniz ortaklığını ve işbirliğini gerçekleştirecek olanın, forumda da ele alınacak olan taşımacılık ve lojistik sektörleri olduğunu söyledi. Yalçıntaş, hangi çağda olursa olsun, dönemini derinden etkileyen hangi gelişme yaşanırsa yaşansın, Akdeniz'in öneminden ve değerinden hiçbir şey yitirmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Onun için farkında olalım ki, ayrıcalıklı bir bölgenin temsilcileri olarak burada bulunuyoruz. Akdeniz, geçmişten günümüze önemli bir ticaret güzergahı olmuştur. İktisadi zenginliklerin kaynağı olmuştur. Bugün de Akdeniz coğrafyası, dünyanın kişi başına milli gelirinin en yüksek olduğu bölgelerden biridir. Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanı perspektifinden ise 800 milyon civarında nüfusu, yaklaşık 11,5 trilyon dolarlık GSYİH ve 2,5 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi ile dev bir pazardır. İşte bu nedenle, büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan Akdeniz havzası, coğrafi avantajını da kullanılabildiği takdirde geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya ekonomisindeki güçlü konumunu muhafaza edecektir. Bu avantajın korunması ve katma değere dönüşmesi ise ancak ve ancak mutlak işbirliği ile sağlanabilir. Akdeniz, ticari açıdan ölü bir deniz olmaktan ancak bu şekilde çıkarılabilir." "Tüm kıyı ülkelerine önemli ticari fırsat sunmakta" Yalçıntaş, Akdeniz havzasını oluşturan ülkeleri refaha, barışa ve siyasi istikrara götürecek işbirliği imkanlarına ilişkin olarak, öncelikle zengin kaynak ve üretim imkanlarıyla Akdeniz havzasındaki her bir ülke, diğer ülke için önemli bir ticari ortak olarak kabul edilebileceğini ifade etti. Yalçıntaş, "Bu bakımdan ticari faaliyetleri gerçekleşebilir ve sürdürülebilir kılan ulaşım imkanları ve lojistik, bütün kıyı ülkelerine ticari anlamda önemli bir fırsat sunmaktadır" dedi. İkinci olarak işbirliği için, turizmin önemli bir alternatif olduğunu, bu turizm potansiyelinin, ortak projeler, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla tüm bölgenin yararlanabileceği boyutlara taşınabileceğini bildiren Yalçıntaş, şunları kaydetti: "Üçüncü önemli imkan ise, su ve enerjidir. Hatırlayacağınız gibi Avrupa-Akdeniz işbirliğinin temellerinin atıldığı Barselona Bildirgesinde de enerji işbirliğinin geliştirilmesine özel atıf yapılarak, enerjinin önemli rolü kabul edilmişti. Bu üç başlık sadece ülkeleri yakınlaştırmayacak, ticari kazanç sağlamayacak, aynı zamanda toplumların birbirlerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamasını da sağlayacak. İşte bu noktada kuruluş amacı itibariyle bölgemizde ekonomik kalkınma ve refahı sağlamayı hedefleyen Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME), Akdenizlilik bilinciyle, bölgenin her iki tarafının birbirine karşı daha yakınlaştırmayı hedeflemektedir. Bizler aynı medeniyet havzasına mensup büyük bir aileyiz. Ortak bir tarihimiz var. Bu tarihi süreçte bazen işbirliği içinde olmuşuz, bazen de aramızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşanmış. Bu olumsuzluklar, aile bütünlüğümüzü bozmamıştır. Biz burada Akdeniz ailemiz için çok daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla bulunuyoruz. Yapabileceğimiz tek şey, daha iyi bir gelecek için bugünden gerekli trendleri ortaya koymaktır. Eğer biz gelecek için iyi bir trend yaratabilirsek, gelecek de olumlu olacaktır. Gelecek için olumlu bir trend ortaya koymanın bir yolu da ticarettir." Yalçıntaş, ASCAME olarak ekonomik küreselleşmeyi bölge ülkelerin lehine çevirmek için bir Akdeniz sinerjisi oluşturmanın şart olduğuna inandıklarını ifade ederek, "İnanıyorum ki, bu toplantı, 6. Akdeniz Lojistik ve Taşımacılık Forumu, bu sinerjiyi oluşturacaktır. Tüm katılımcı ülkeler için verimli ve ortak bir bakış açısı ortaya çıkaracaktır" dedi.