16 °C

(13:00)Turizmi teşvike 74 başvuru

(13:00)Turizmi teşvike 74 başvuru

(13:00)Turizmi teşvike 74 başvuru

ANKARA - Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"dan yararlanmak isteyen 74 yatırımcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. 15 Mayıs'ta yürürlüğe giren 5761 sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un geçici 9'uncu maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin, hazineye ait orman arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisine imkan veren yasa hükmünü iptal kararından önce ön izin ve kesin tahsisi yapılanlara, 30 gün içerisinde talepte bulunması halinde, işe "kaldığı yerden devam etmesi" yolunu açmıştı. Edinilen bilgiye göre, kanunun bu hükmünden yararlanmak isteyen 74 yatırımcı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. Bu kapsamda, Danıştay'ın, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8'inci maddesi ile Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkındaki Yönetmeliğin 7'nci ve 11'inci maddelerine yürütmeyi durdurma kararından sonra, bakanlıkça ön izinleri iptal edilen 58 yatırımcıdan 43'ü, ön izinlerini tekrar almak için talepte bulundu. Bazı sebeplerle "irtifak hakkı sona eren, tahsis süresi dondurulan, açılmış davaları bulunan veya arazinin mülkiyeti sorunu olan" 18 firma da kanun kapsamına girmemesine rağmen, yasadan yararlanmak için başvurdu. Ayrıca, kanunun yine geçici 9'uncu maddesi gereğince, daha önce Çevre ve Orman Bakanlığınca ön izinleri verilen 13 civarındaki tahsisin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri için başvuru geldiği kaydedildi. 5761 sayılı kanuna göre, daha önce Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen ön izinlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmesi gerekiyor.