19 °C

(15:00)Şirketler ve fikri mülkiyet hukuku fasılları 'onaylandı'

(15:00)Şirketler ve fikri mülkiyet hukuku fasılları 'onaylandı'

(15:00)Şirketler ve fikri mülkiyet hukuku fasılları 'onaylandı'

BRÜKSEL - Avrupa Birliği (AB) daimi temsilciler komitesi (COREPER) Türkiye ile şirketler hukuku ve fikri mülkiyet hukuku fasıllarının müzakerelere açılmasını onayladı. Türkiye böylece 17 Haziran'da Lüksemburg'da Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan'ın da katılımıyla düzenlenecek hükümetler arası konferansla müzakerelere konu 33 fasıldan 8'inde üyelik görüşmelerini başlatmış olacak. 3 Ekim 2005 tarihinde tarama süreciyle başlayan AB üyelik müzakerelerinde 2006'nın ilk yarısındaki Avusturya dönem başkanlığında bilim ve araştırma faslını açarak geçici olarak kapatan Türkiye, geçen yılın ilk yarısındaki Almanya dönem başkanlığı sırasında işletmeler ve sanayi politikası, istatistik ve mali kontrol olmak üzere 3 fasılda müzakereleri başlatmıştı. 2007'nin ikinci yarısında Almanya'dan görevi devralan Portekiz, Türkiye ile tüketicinin ve sağlığın korunması ve trans-Avrupa şebekeleri olmak üzere 2 fasılda daha müzakerelerin açılmasını sağlamıştı. AB, Ek Protokol yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle 2006 yılında Türkiye ile toplam 35 fasıldan 8'inde müzakereleri dondururken, Fransa, tam üyeliği öngördüğü gerekçesiyle 5 faslın açılmasını engellemeyi sürdürüyor. Fransa'nın müzakere çerçeve belgesini ihlal ederek açılışını veto ettiği 5 fasıldan sadece tarım ve kırsal kalkınma, AB'nin Ek Protokol gerekçesiyle dondurduğu 8 fasıl arasında bulunuyor. AB kaynakları, Türkiye'nin yılın ikinci yarısındaki Fransa dönem başkanlığında sermayenin serbest dolaşımı ve vergilendirme fasıllarında müzakereleri başlatmasını bekliyor.