200 milyar için Meclis adım atmalı

Özel sektörün 200 milyar lirayı bulan "devreden KDV"nin iade edilmesi, Meclis gündeminde... CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi araştırma önergesi verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

CANAN SAKARYA

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi devreden KDV'nin iade edilmemesinden kaynaklanan finansman sorunları ile devreden KDV'nin iadesine yönelik düzenlemenin yapılması hâlinde ekonomide yaratacağı olumlu etkinin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

AB'de nasıl uygulanıyor

2019 yılında Vergi Konseyinin düzenlediği rapora göre KDV mükelleflerinin devletten alacağının 190 milyar TL olduğunu belirten Hamzaçebi, sonraki döneme devreden katma değer vergisinin belli şartlar dâhilinde mükellefe iade edilmesi gerektiğini kaydetti. AB uygulamalarından örnekler veren Hamzaçebi, şunları söylüyor:

“Avrupa Konseyi'nin bu konuda bütün ülkeleri bağlayan bir direktifi yok, ancak 2016 yılında çıkmış olan 2016/112/EC sayılı Direktifinde Avrupa Konseyi ‘Eğer alışlar sırasında ödenen KDV, satışlar sırasında hesaplanan KDV'den fazla ise üye ülkeler bunu mükellefe iade edebilir veya sonraki döneme devredebilir' diyor. Bir takdir hakkı bırakmış ülkelere ama uygulamaya baktığımızda bu işlemi iade yönünde yapan çok sayıda ülke var. Hatta bazı ülkeler bunu hemen ertesi ay yapıyor. Örneğin, İngiltere haziran ayında verilen beyannamede mahsup edilemeyen KDV'yi hemen temmuz ayında mükellefe iade ediyor. Bazı ülkeler daha da ileri gidiyor, devreden KDV uygulamasını önlemek için farklı kategoriler oluşturmak suretiyle ona göre bir sistem kurmuşlar. Türkiye bunu uygulamak, bu sisteme geçmek zorunda.”

Borç-öz kaynak bozulması

İSO 500 Büyük araştırmasındaki işletmelerin borç-öz kaynak oranındaki bozulmaya da dikkat çeken Hamzaçebi, “Böyle bir süreçte işletmeleri öz kaynak yönünden güçlendirmek lazım, uygulanmakta olan politika mükelleflere devamlı olarak kredi verme, onları borçlandırma yönünde bir politikadır, bunun sonu yok. Belli şartlar dâhilinde bu iadeyi gerçekleştirecek bir düzenlemeyi TBMM'de yapmalıyız" dedi.

"Sanayiciler kendi çözümlerini üretiyor, yürütme de kendi çözümüyle gelmeli"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 200 milyar liralık katma değer vergisi alacağının 90 milyar lirasının sanayicinin olduğunu kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı: "İmalat sektörü; 165 milyar dolarlık ihracatımızın yaklaşık yine 138 milyar dolarlık kısmını yapan, istihdamın yüzde 25’ini sağlayan bir sektör. Bankacılık sektörüne toplam borcun da yüzde 37’sine sahipler. Sadece KOBİ’lerin borçları geçen seneye göre yüzde 40 artarak 62 milyar liraya ulaşmış. Dünyada KDV’yi iade etmeyen iki ülke var, biri Çin, biri Türkiye. Yıl sonu itibarıyla bu katma değer vergilerinin iade olması lazım. Ankara Sanayi Odamız bir öneri getiriyor: 'Tamamlayıcı Para Sistemi çıkaralım. Yani kupon para gibi bu piyasa dolaşmasın, bize verin, biz bununla temel ihtiyaçlarımızı görelim' veya gelin bu alacak sosyal güvenlik primlerinden, normal vergi ödemelerinden mahsup edilsin. Hatta bu da olmuyorsa buna mahsus devlet iç borçlanma senediyle ödensin. Sanayimizin temel sorunu finansman. İSO 500’ün açıklamasına bakın. 100 liralık gelirin 70 lirası finansman maliyeti olan bir sanayimiz var. ASO ve sanayici kendi çözümlerini üretiyor, burada yürütmenin de kendisine ait çözümlerle masaya gelmesi lazım” dedi. HDP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da birikmiş KDV alacaklarının ödenmesinin özellikle maliyet kaynaklı sıkıntı çeken işletmeler için önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi.