19 °C

2009-2011 kamu yatırım politikaları şekillendi

Ekren, yatırımların eğitim, sağlık, teknolojik araştırma ve e-devlet alanlarında giderek yoğunlaştırılacağını bildirdi

2009-2011 kamu yatırım politikaları şekillendi

 

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, 2009-2011 döneminde uygulanacak kamu yatırım politikaları ve öncelikleri hakkında bilgi verirken, yatırımların eğitim, sağlık, teknolojik araştırma ve e-devlet alanlarında giderek yoğunlaştırılacağını açıkladı.

Ekren, enerji ve ulaştırma sektörlerinin yatırım paylarının da 2010 yılına kadar düzeylerinin korunacağını, 2010'dan sonra da tedricen benzer bir trendin devam ettirileceğini kaydetti.

Yüksek Planlama Kurulu, kamu yatırımları konusunda ön görüşme yapmak üzere Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in başkanlığında toplandı.

Ekren, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, hizmet kalitesi ve miktarını artırmak istediklerini ve bunun iller arasında adaletli dağılımı konusunda hassas olduklarını kaydetti.

Nazım Ekren, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özel sektör kaynak ve kapasitesinin, kamu projelerinin hayata geçirilmesinde kullanımının yaygınlaştırıldığını belirterek, yap-işlet-devret modelini gerçekleştirme imkanlarını artırdıklarını söyledi. Ekren, Kamu Özel Sektör İşbirliği Çerçeve Kanun Tasarısı ile kamu projelerinin, özel sektör imkan ve olanaklarıyla gerçekleştirilmesi konusunda önemli bir adım atılmış olacağını kaydetti.

Ekren, 2009-2011 döneminde uygulanacak kamu yatırım politikaları ve önceliklerini şöyle sıraladı:

"- Kamu yatırımlarının özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarına yoğunlaşması,

- Kamu yatırımlarının Türkiye'nin sektörel, bölgesel ve AB'ye uyum yönündeki amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılması,

- Yatırımların finansmanında kamu özel sektör işbirliği yöntemlerinden azami ölçüde yararlanılması,

- Kamu yatırımları arasında yerel nitelikli olanların mümkün olduğunca yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesi,

- Kamu yatırımlarının bölgesel kalkınmanın sağlanmasında ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılması,

- Kamu yatırımlarının tedricen eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, e-devlet alanlarında giderek yoğunlaştırılması,

- Enerji ve ulaştırma sektörlerinin yatırım paylarının 2010 yılına kadar düzeylerini koruması ve 2010'dan sonra tedricen benzer bir trendin devam ettirilmesi,

- Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Konya Ovası projeleri gibi bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme projelerine öncelik verilmesi,

- 2009 yılı içinde tamamlanacak ve ekonomiye kazandırılabilecek projeler başta olmak üzere, uygulamasında önemli fiziki gerçekleştirme sağlanamamış projelere, başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere, yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve afet riskini azaltma projelerine ve AB uyum sürecine hizmet eden projelere, E-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere öncelikle ağırlık verilecek."

"Güçlü bir altyapının oluşturulması amaçlanıyor"

Ekren, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması hedefi doğrultusunda, bir taraftan kamu yatırımına ayrılan kaynakların, sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli alt yapı yatırımlarına yönlendirilmesi ve diğer taraftan kamu yatırımlarının verimli etkin ve zamanında gerçekleşmesinin ve mevcut sermaye stokunun daha da etkin kullanılmasına özel bir önem verildiğini söyledi.

Toplantıda, öncelikle Türkiye'de kamu yatırım stratejisi ve 2009 yılı kamu yatırım büyüklükleri konusunda genel bilgi verileceğini kaydeden Ekren, toplantıyla, kamu yatırımlarıyla ilişkili olarak 2009 mali yılı bütçe çalışmalarına bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının katılım ve katkısının artırılması, bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğini gerçekleştirecek güçlü bir altyapının oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

Türkiye'de kamu yatırım stratejisi ve 2009 yılı kamu yatırım büyüklükleri konusunda genel bir bilgi verileceğini de belirten Ekren, ayrıca bakanlıkların, görev sahalarıyla ilgili yatırım stratejileri ve ihtiyaçlarına ilişkin görüş ve önerilerini de aktaracaklarını bildirdi. Ekren, "Her bakanlığımız bu süreçte görev sahalarıyla ilgili olarak ulaşmayı hedefledikleri temel gelişme göstergelerini de dikkate alarak, yatırım stratejilerini ve bu stratejileri hayata geçirmek için gerek duydukları kaynak miktarını aktaracak" dedi.

ABD'deki krizin Türkiye'ye etkileri

Ekren, toplantıda, yatırım konusunda karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri üzerinde de durulacağını, 2009 yılı kamu yatırım büyüklüklerinin tartışılacağını belirtti.

Konuşmasının ardından Ekren, gazetecilerin, "ABD'deki krizin Türkiye'ye etkilerine" yönelik sorusu üzerine, dünyada yaşanan en önemli krizlerden birinin ABD'deki "mortgage krizinden" kaynaklanan küresel finansal kriz olduğunu anımsattı. Ekren, bunun yanında dünyada aynı şiddette olmasa da değişik dozaj ve içerikte gıda ve enerji krizinin de devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bir ay önce yayımladığı orta vadeli programda bu tür krizlere karşı, neyi düşündüğü ve hangi inisiyatifleri alacağını çok net şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Ekren, şöyle devam etti:

"Gıda ve enerji kriziyle ilgili olarak GAP, DAP ve Konya Ovası Projesini paylaşmıştık. Uluslararası finans krizi konusunda da yine uluslararası bir proje özelliği taşıyan İstanbul'un finans merkezi yapılması projesi, dünyanın değişik ülkelerinde dengeli dağılmamış likiditenin ya da fon kaynağının Türkiye ve İstanbul'a çekilmesi konusunda önemli bir inisiyatif başlattığımızı söyleyebiliriz.

Ancak, bunlardan daha da önemli nokta, ekonomik istikrarın korunması çerçevesinde mali disipline, para ve maliye politikalarının uygun şekilde devam ettirilmesine karar verdiğimizi aktarmıştık."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap