18 °C

2021-2023 OVMP yayınlandı: Plan döneminde vergi affına gidilmeyecek

2021-2023 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Mali Plan döneminde vergi affına gidilmeyecek, DMO uluslararası merkezi satın alma kurumuna dönüşecek.

2021-2023 OVMP yayınlandı: Plan döneminde vergi affına gidilmeyecek

DÜNYA - ANKARA

2021-2023 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef, açık, borçlanma durumunu içeren Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Öte yandan, 2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, 2021-2023 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi de aynı Resmi Gazete’de yayınlandı.

OVMP’de, bu dönemde uygulanacak ekonomi politikasının temel amacı, “yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak, üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi” olarak özetlendi.

Planda, dönem sonunda bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3.5 olarak hedeflenirken, verimsiz harcama alanlarının tasfiye edileceği kaydedildi.

OVMP’de, COVID-19’la mücadelenin ekonomiye olan etkisini bertaraf etmek için alınan kamu maliyesi tedbirlerinin geçici olarak uygulanacağı, ekonomide kalıcı toparlanmayla ise bütçe dengesinde kademeli iyileşme sağlanacağı vurgulandı.

Mali disipline kararlılıkla devam edileceği vurgusunun yapıldığı planın satır aralarında, önümüzdeki döneme yönelik önemli detaylar da yer aldı. Bunlar arasında DMO’nun merkezi satın alma kurumuna dönüştürülmesiyle, vergi denetimini uzaktan yapacak yeni bir sistemin kurulması dikkat çekti.

OVMP’nin satır aralarında yer alan bazı unsurlar şöyle:

DMO uluslararası ölçekte merkezi satın alma kurumuna dönüşecek

DMO, ülke kalkınmasında ihtiyaç duyulan kamu alım politikalarını destekleyen uluslararası ölçekte öncü bir merkezi satın alma kurumuna dönüştürülecek. İlaç, aşı, tıbbi cihaz başta olmak üzere sağlık alanında katkı sağlayacak ileri teknoloji yatırımlarına DMO tarafından alım garantisi sağlanacak.

Kamu taşıtlarının tedarikinde etkinliği artırmak amacıyla kamu taşıt filo yönetim s istemi kurulacak, uygulama modeli yaygınlaştırılacak.

Tarımda, yeni nesil girişimciler, teknolojiler, girdi bazlı destekleme ve sözleşmeli tarımla verimlilik artışı sağlanacak.

Tüm kamu kurumlarında iç denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazları arz edilecek.

Kamu yatırımlarında, tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecek.

Vergi denetiminde RADAR sistemi

Vergi işlemlerinde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) sistemi kurulacak.

Yerli ürünleri desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları gözden geçirilerek bunların ithalatının azaltılmasına katkı sağlanacak.

Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kademeli olarak kaldırılmasına devam edilecek. Mali Plan döneminde vergi affına gidilmeyecek.

Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetler ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek.

Dijital ekonomik faaliyetlerde, matrah aşındırma ve kâr kaydırma kaynaklı vergi kaybı azaltılacak.

Bireysel e-ihracatçılara yeni bir vergi teşviki getirilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap