2022 bütçesinde borç verme kalemi yatırım bütçesi ödeneğine yaklaştı

Küresel olarak yaşanan emtia ve enerji fiyatlarındaki artış, 2022 bütçesini zorlamaya devam ediyor. Ocak-Haziran döneminde başta KİT’ler olmak üzere, bütçeden borç verme kaleminden 89 milyar 808 milyon TL ödendi. Buna karşılık yılın kalanında daha fazla kaynak aktarılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA/ANKARA

Ek bütçeyle verilecek tutar yılsonuna kadar 201 milyar 623 milyon TL’ye kadar çıkacak. Bu tutar, yine ek bütçe dahil sermaye giderleri kaleminden 206 milyar 348 milyon TL ve sermaye transferleri kaleminden 23 milyar 627 milyon TL olmak üzere 229 milyar 975 milyon TL’lik toplam yatırım harcamasına yaklaşıyor.

Bu kalemde en büyük harcama KİT’lere yapılan transferler oldu. Yılın ilk 6 ayında BOTAŞ’a 66 milyar 360 milyon TL, TCDD’ye 7 milyar 115 milyon TL, daha önce TCDD’nin bağlı ortaklıkları olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ’ın birleştirilmesiyle KİT olarak kurulan Türkiye Raylı Sistemler’e de 275 milyon TL borç verildi. Geçmiş yıllarda kar eden ÇAYKUR’a verilen borç ise 1 milyar 230 milyon TL düzeyine geldi.

Bütçenin borç verme kaleminden yılın ilk altı ayında yapılan harcama tutarı 89,8 milyar TL olurken, sermaye giderleri ve sermaye transferleri kaleminden yapılan harcamalar sırasıyla 65 milyar 118 milyon ve 8 milyar 350 milyon TL olmak üzere, 73 milyar 468 milyon TL ile borç verme giderlerinin altında kaldı. Sermaye giderlerinde yılsonuna kadar en fazla harcama kamu inşaat projelerine ayrıldı. Ek bütçeyle birlikte bu kalemdeki ödenek 157,9 milyar TL olurken, ilk altı ayda harcama 50 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Uluslararası enerji fiyatlarında 2021’de başlayan yükseliş nedeniyle özellikle BOTAŞ üzerinde kamu zararı oluşmuştu. Türkiye’nin neredeyse tekel durumda gaz ithalatçısı olan BOTAŞ’ın gaz satış fiyatı uluslararası fiyatın iç pazara yansımaması için düşük tutuluyor ya da yurt dışı fiyatlar tam yansıtılmıyor. Bu nedenle hem 2021, hem de 2022’te BOTAŞ’a görev zararı yaptırılıyor.