6 °C

503 bin üniversite mezunu iş bekliyor

Geçen yıl üniversite diplomalı işgücü 520 bin kişi arttı. Bunların 484 bini istihdam edildi. Böylece üniversiteli işsiz sayısı net 36 bin artarak 503 bin kişiye çıktı.

503 bin üniversite mezunu iş bekliyor

 

 

Naki BAKIR
 
ANKARA - 2012 yılında toplam işsiz sayısında yaşanan azalma, lise ve özellikle lise altı eğitimlilerden kaynaklandı. Beyaz yakalı iş gücünü oluşturan üniversite mezunları içindeki işsiz sayısı ise artmaya devam ederek 503 bin kişiye ulaştı. Üniversite diplomalı işsizlerin sayıca en büyük bölümünü iş ve yönetimle ilgili bölümleri bitirenler ve öğretmenlik mezunları ile mühendisler oluşturdu. Oransal bazda en yüksek işsizliğin ise gazetecilik ve enformasyon ile sanat bölümleri mezunlarında olduğu belirlendi.
DÜNYA'nın TÜİK verilerinden yaptığı belirlemeye göre, 2012 yılında 27 milyon 339 bin kişiye ulaşan toplam işgücünün 4 milyon 996 binini yüksekokul ve fakülte mezunları oluşturdu. İşgücündeki net 614 bin kişilik artışın 520 bin kişi ile büyük bölümü üniversitelilerden kaynaklandı. Sayıca en kalabalık kesimi oluşturan lise altı eğitimli işgücü ise 41 bin kişi azalarak 15 milyon 640 bine geriledi. Okuryazar olmayan işgücü de 39 bin kişi azalarak 1 milyon 164 bine gerilerken, düz lise mezunu iş gücü 63 bin kişi artarak 2 milyon 846 bin kişiye, meslek lisesi mezunu işgücü 110 bin kişi artarak 2 milyon 692 bin kişiye ulaştı. 
 
En yüksek istihdam lise altı eğitimlilerde
Geçen yıl 711 bin kişilik artışla 24 milyon 821 bine ulaşan istihdamdaki nüfusun da 4 milyon 493 binini net 484 bin kişi artan üniversite mezunları oluşturdu. Okuryazar olmayan çalışanlar 28 bin kişi azalarak 1 milyon 119 bine gerilerken, lise altı eğitimliler 53 bin kişi artarak 14 milyon 277 bine, genel lise mezunu çalışanlar 80 bin kişi artarak 2 milyon 512 bine, meslek lisesi mezunu çalışanlar da 123 bin kişi artarak 2 milyon 420 bine yükseldi. 
2012 yılında 98 bin kişilik azalışla 2 milyon 518 bine gerileyen toplam işsizlerin 45 binini okuryazar olmayanlar, 1 milyon 363 binini lise altı eğitimliler, 335 binini düz lise mezunları, 272 binini meslek lisesi bitirenler, 503 binini ise üniversite mezunları oluşturdu. 
 
Beş işsizden biri üniversite mezunu
Geçen yıl okuryazar olmayan işsizler 11 bin, lise altı eğitimliler 94 bin, genel lise mezunları 16 bin, meslek lisesi mezunu işsizler de 13 bin kişi azalırken, üniversite diplomalı işsizlerin sayısında 36 bin kişilik artış yaşandı. Toplam işsizler ordusunda üniversite diplomalıların 2011'de yüzde 17.9 olan payı 2012'de yüzde 20'ye çıktı. Başka deyişle Türkiye'deki 5 işsizden 1'inin üniversite diploması bulunuyor. 
İşsiz sayısı işgücü ile oranlandığında en düşük işsizlik oranının yüzde 3.9'la okur yazar olmayanlarda olduğu görülüyor. Lise altı eğitimlilerde yüzde 8.7, düz liselilerde yüzde 11.8 olan işsizlik oranı, meslek lisesi mezunları ile yüksek öğrenim görmüşlerde yüzde 10.1'le aynı düzeyde bulunuyor. 
 
En çok işsiz bırakan bölümler
2012 yılı itibariyle üniversite mezunu işsizler ordusu içinde sayıca en kalabalık grubu, 189 bin kişi ile iş ve yönetim bölümlerinden mezun olanlar oluşturuyor. Bu bölümlerden mezun işsizlerin sayısı geçen yıl net 25 bin kişi arttı. Sayıda bunları 51 bin kişiyle öğretmenlik ve eğitim bilimleri okuyanlar ve 42 bin kişiyle mühendis diplomalılar izliyor. 
İlgili alandaki işsiz sayısının iş gücü içindeki payını gösteren işsizlik oranında ise yüzde 22.1'le gazetecilik ve enformasyon mezunları başı çekiyor. Bunları yüzde 21'le sanat bölümleri, yüzde 17 ile imalat ve işleme, aynı oranla ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma, yüzde 15.3'le yaşam bilimleri, yüzde 14.1'le sosyal ve kişisel hizmetler, yüzde 14'le iş ve yönetim, yüzde 12.5'le bilgisayar bölümü mezunları izliyor. Oransal bazda işsizliğin en düşük olduğu alanların başında ise yüzde 1'le güvenlik hizmetleri geliyor. İşsizlik oranı sağlık mezunlarında yüzde 2.1, hukuk mezunlarında yüzde 3.4, veterinerlik mezunlarında da yüzde 4.3'le oldukça düşük düzeylerde seyrediyor.
 
Ekimde üniversite mezunu işsiz sayısı 587 bine çıkmıştı
 
Türkiye'de son yıllarda bir biri ardına açılan üniversitelerden mezun olanların işgücü piyasasına katılamaması nedeniyle, yükseköğrenim görmüş genç işsizlerin oranı büyük bir hızla artıyor. 2012 yılının eylül, ekim ve kasım referans dönemini kapsayan ekim ayı verilerine göre, Türkiye'de üniversite ve yüksek okul mezunu işsizlerin sayısı 587 bine çıkarak rekor düzeye ulaşmıştı. Söz konusu dönem itibariyle bu rakam, iki milyon 445 bin kişilik toplam işsiz sayısı dikkate alındığında, yaklaşık her dört işsizden birinin üniversite mezunu olduğuna işaret ediyordu. Ekim ayında bu oranla üniversite mezunları, toplam işsizler içinde ilkokul mezunlarından sonra en yüksek ikinci grubu oluşturmuştu.
 
 
mezun_olunan_bolume_alana_gore_issiz.jpg

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap