606 maden sahası tekrar ihaleye çıkarıldı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 606 maden sahasını tekrar ihaleye çıkardı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, hukuki durumu sona eren 606 maden sahasını ikinci kez ihaleye çıkardı.  

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce müracaat olmaması nedeniyle ihaleleri gerçekleştirilemeyen 606 maden sahasının, il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

İhaleyle ilgili usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

İhalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.