610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, Aralık ayında 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ticaret Bakanlığı, geçen aralık ayında 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi. Ticaret Bakanlığı'nın 2021 yılı Aralık ayına Ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dahilde işleme izin belgelerinin yanısıra, 18 adet yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Aynı ayda 23 adet izin belgesi firma talebine istinaden iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen ara mallara veya girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabiliyor.