800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararına göre inşaat sektöründe kullanılan bazı ürünler, bazı demir-çelik ürünleri, otomotiv sanayide kullanılan yedek parçaları kapsayan 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanı kararında iki liste yayımlandı. İlk listedeki 900’ün üzerinde ürüne 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları, ikinci listede ise 30 Eylül 2020’ye kadar uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları yer aldı

İlave vergi yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişiyor

1 Ekim’den itibaren bazı ürünlerde vergi oranları indirilirken, bazılarında yükseltildi, bazı ürünlere ilave vergi getirildi.

Mermerler, bazı kimyasallar, işaret fişekleri, suni bağırsaklar, deri ürünleri, boru ve hortumlar, duvar tavan kaplamaları, karolar, tuğla, bazı cam türleri, camdan yapılmış takı, eşya, oto lastikleri, plastik eşya, iplikler, fan, komprasör, fırın, ocak, püskürtme cihazları, su ısıtıcıları, bazı mensucat makineleri, sayaçlar, ölçüm cihazları, motorlu araç parçaları başta olmak üzere 800’den fazla ürüne yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi.

Cumhurbaşkanının, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve gümrük tarife pozisyonları (GTİP) belirtilen maddelerden ilave gümrük vergisi alınmasıyla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın EK1’de yer alan tablodaki 900’ün üzerinde ürüne 1 Ekim 2020 tarihinden, Ek2’de yer alan tablo ise 800’den fazla ürüne 30 Eylül 2020 tarihine kadar uygulanacak ilave gümrük vergilerini gösteriyor.

1 Ekim’den itibaren bazı ürünlerde ilave gümrük vergi oranları indirilirken, bazılarında yükseltildi, bazı ürünlere ilave vergi getirildi, bazılarında ise kaldırıldı. Fakat genel olarak ilave gümrük vergisi oranları değişmedi.

Karara göre, her halükarda İthalat Rejimi kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı, Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyine aşamayacak. Aşması durumunda kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.

İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

İlave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanacak.

Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacak. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak.

Bu Karanın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu olacak.

Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak.

Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke grupları olarak belirlendi. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu karar içinde geçerli olacak.

Bu karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında sivil hava taşıtlarında kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan eşyaya, bu karar kapsamında ilave gümrük vergisi de uygulanmayacak.

Bazı ürünlerin sivil hava taşıtları kullanılarak ithal edilmesi halinde gümrük vergisi yüzde sıfır (0) olarak uygulanacak.

Bu kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğleri çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkili olacak.

Karara eklenen geçici maddeyle bu karar yayınlamadan önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, EK1’de yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilecek.

İlave vergi getirilen ürünler

İlave vergi getirilen ürünler şöyle:

“Mermerler, granitler, mineral madenler, klorürler, sülfatlar, karbonatlar, asitler, model yapmaya mahsus patlar, işaret, yağmur, sis fişekleri.

Suni bağırsaklar, sert boru ve hortumlar, PVC duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan duvar ve tavan için polistiren karolar, fotoğraf ve sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar, vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, taşıyıcı kolan ve transmisyon kolanları, otomobil, otobüs ve kamyonlarda kullanılan türde sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri, tekerlek bandajları, sertleştirilmiş vulkanize kauçuktan yapılan conta, yer döşemesi, paspas, silgi gibi eşyalar, motorlu araçlarda kullanılan kauçuk ve metal bağlantılı karoser, şasi malzemeleri.

Hayvan deri, postları ile bunların tabaklanmış ürünleri, mantar ve mantardan eşya, örgüler, örülmeye elverişli maddeler, sepetler.

Çeşitli kağıt ve kartonlar ve bunlardan yapılmış bobinler, masuralar, makaralar, perakende olarak satılacak hale getirilmiş belli oranda pamuk veya sentetik ve suni filametlerden dikiş iplikleri, suni filamet iplikler, kauçuk ip ve halatlar.

Kaldırım, kaldırım kenar ve döşeme taşları, tuğla, karo, seramik eşya.

Plaka halinde kesme ve üfleme cam, ayna, camdan yapılmış boncuk, takı, eşya.

Demir ve alaşımlı çelikten yassı mamuller, diğer alaşımlı çelikten yassı mamul ve teller, bazı alüminyum eşyalar.

Sıvılar için pompalar, elevatörler, hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz komprasörleri, fanlar, sanayi ve laboratuvarlara mahsus olmayan fırın veya ocaklar, ısı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makine, tesis ve laboratuvar cihazları, elektrikli olmayan şohbenler ve diğer su ısıtıcıları, kalenderler ve diğer hadde makinaları ve bunların silindirleri, paketleme ve ambalaj makinaları.

İnsan tartan basküller, yangın söndürme cihazları, püskürtme tabancaları, buhar ve kum püskürtme makinaları, keçe veya dokunmamış mensucat imalatına ve finisaşına mahsus makine ve cihazlar, bilyalı ve makaralı yataklar, optik lifler, fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan alet ve cihazlar, projeksiyon perdesi, resim, çizim ve hesap yapmaya mahsus aletler.

Hidrometre, termometre, barometre gibi aletler, gaz, sıvı, elektrik sayaçları, eksoz susturucu, eksoz boruları, debriyaj ve bunların aksam parçaları, seleler, pedaller, krank dişlileri, eşya taşımaya mahsus bazı romörk ve yarı romörkler.”

İlave gümrük vergisi yeni koronavirüs (COVID-19) salgının ekonomiye olumsuz etkilerini hafifletmeyi ve yerli sanayiyi korumayı amaçlıyor.