AB, çelik miktar kısıtlamasını yeniden artırdı

AB’nin çelikte Türk ürünlerine yönelik miktar kısıtlamasını DÜNYA’ya değerlendiren Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, çeyreklik kotanın yüzde 46 azaltıldığını belirterek bu durumun genel kotanın tamamının kullanılamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

AB’nin çelik ürünlerinde global kotadan ülke kotasına dönmesi ve bu süreçte Türk ürünlerine yönelik miktar kısıtlamasını artırması, Türk ihracatı önünde büyük engel oluşturmaya başladı. Ülke kotalarını da çeyreklik dönemler halinde kullandıran AB’nin bu uygulaması Türkiye’nin ihracatını otomatikman yüzde 58 azalması sonucunu doğurdu.

Gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB’nin bu uygulamalarla doğrudan Türk çelik ürünlerini hedef almaya başladığını belirtirken, Türkiye’nin de karşı tedbir sürecini hızlandırması gerektiğini kaydetti. AB’nin çelik ürünleri koruma önleminin ikinci gözden geçirme soruşturmasını sonuçlandırarak 1 Temmuz’dan itibaren bazı önlemler almaya başladığını belirten Veysel Yayan, global kota uygulanan sıcak haddelenmiş ürün için ülke kotasına geçildiğini ve Türkiye’nin 2.5 milyon tonluk kotasının 1.3 milyon tona gerilediğini kaydetti. Çeyreklik kotanın da yüzde 46 azaltıldığını ifade eden Yayan, bunun da genel kotanın tamamının kullanılamayacağı sonucunu doğrulacağını aktardı.

Önemli ihracat kaleminden inşaat demirinde yıllık ve çeyrek dönemlik kotaya geçildiğini söyleyen Yayan, toplamda Türkiye’nin ihracatına yüzde 58 sınırlama getirildiği bilgisini verdi. AB Komisyonu tarafından açıklanan yeni dönem kotalarının Avrupa Çelik Derneği, IndustriAll Europe ve Alman Çelik Endüstrisi Derneği WV Stahl tarafından yetersiz bulunduğunun altını çizen Veysel Yayan, “Bir taraftan bu uygulamadan olumsuz yönde etkilenen ülke ve kuruluşları teskin etmeye yönelik bir tutum olarak değerlendirilmekte, diğer taraftan da AB çelik üreticilerinin, serbest ve adil ticarete tümüyle, karşı olduklarını açıkça ortaya koyan bir yaklaşım olarak görülmektedir” dedi. AB tarafından uygulamaya aktarılan koruma tedbirinin, doğrudan Türk çelik sektörünü hedef alan bir mahiyet arz etmeye başladığına değinen Yayan, “Son olarak, sıcak haddelenmiş ürünlerin de global kotadan ülke kotasına dönüştürülmesi, AB’nin çelik endüstrisini korumaktan ziyade, Türk çelik sektörünün ihracatının engellenmesini hedefleyen bir adım olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu. Bu yaklaşımın, Gümrük Birliği ve AKÇT Serbest Ticaret Anlaşmalarının ruhuna aykırı olduğunu söyleyen Yayan, “Bu durumun, AB Komisyonu’nun kararları için karşı tedbir alınması sürecinin hızlandırılmasını gerekli kıldığı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.