AB'de COVID 19 sonrası için yeni vergi paketi

Avrupa, pandeminin etkisi ile ortaya çıkan kaynak sorununa çare arıyor. Avrupa Komisyonu, 2024'e kadar tamamlanması öngörülen yeni vergi paketini kabul etti. Adil, etkin ve sürdürülebilir bir vergi paketi hedefleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Avrupa Komisyonu adil, etkin ve sürdürülebilir vergi sistemi ortamının sağlanabilmesi için 15 Temmuz 2020 tarihinde COM(2020) 312 sayılı 2024 yılına kadar tamamlanması öngörülen yeni bir vergi eylem paketini kabul etti. COVID 19'un ekonomiyi olumsuz etkilemesi ve üye ülkelerin, iş çevrelerinin ve yurttaşların ağır bir krizle karşı karşıya kalmaları, yeni bir vergi paketi hazırlanmasının temel nedenleri arasında. Böylelikle vergi sisteminin ekonominin tekrar normal seviyesine gelmesine yardımcı olması hedefleniyor. Bunu yaparken de daha adil ve daha basit vergi yapısı öngörülüyor. Vergi sisteminin daha çevreci ve daha dijital bir dünyaya dönüşümü hazırlıkları da hedefler arasında.

Adil, etkin ve sürdürülebilir bir vergi sisteminin temel belirleyicileri, bireylerden kurumlara herkesin payına düşeni adil olarak ödemesi ve Tek Pazardan tam olarak yararlanmak için vergi politikalarının sınır ötesi yatırım yapılmasını, yeni buluş ve yöntemlerin hayata geçirilmesini ve yeni iş olanaklarının yaratılmasını sağlaması olarak öngörülüyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda ise "kirleten öder" ilkesi geçerli kabul ediliyor. Diğer bir ifade ile çevreye verilen zararı, diğer vergi mükellefleri değil kim kirletiyorsa o karşılamalıdır ilkesi kabul ediliyor.

Paket, vergi kaçağına engel olma, ekonomik gelişim için vergi idarelerine yardımcı olma, bireyler ve firmalar üzerindeki vergi yükünü kolaylaştırma amacı taşıyor. Türkiye açısından önemli bir özelliği de AB üyesi olmayan ülkelerle işbirliğinin arttırılmasının hedeflenmesi.

Vergi Eylem Planı, daha adil, daha sade ve modern teknolojiye uyumlu bir vergi yapısı için 2020 yılından 2024 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere 25 hedef içeriyor. Ana hatlarıyla Eylem Planının ilkeleri aşağıdaki gibi.

Tek Pazar için vergi engellerinin ve gereksiz idari yüklerin azaltılması.

Üye ülkelere yeterli vergi geliri toplamalarını da sağlayarak, mevcut vergi kurallarına uyum konusunda yardımcı olunması.

Vergi kurallarına uyma ve vergi hileleri ve vergi kaçırma ile mücadele için vergi idarelerinin mevcut verilerini daha etkin kullanmaları ve yeni verilerini paylaşmaları.

Vergi mükelleflerinin sorumluluklarını azaltarak ve vergiye uyumlarını kolaylaştırarak AB yasalarında sahip oldukları haklar konusunda farkındalıklarının artırılması.

Kurumlar vergisi sisteminin modern ve dijitalleşmiş ekonomi ile uyumlu olması konusunda kapsamlı bir reform planlanıyor. Bu konuda OECD ve G20 ülkelerinin çalışmaları destekleniyor. Çünkü vergi kaçırma ve vergiden kaçınma konusunda küresel mücadele somut ve kesin eylemler gerektiriyor.

Eylem Planı; üye ülkeler arasında dijital platformlarda satış yapan işletmelerin hasılatlarını/gelirlerinin otomatik bilgi değişiminin başlatılmasını da içeriyor. Böylece Vergi İdareleri, bu mükelleflerin doğru beyanda bulunup bulunmadıklarını kontrol edebilecekler.

AB ile işbirliğine gitmeyen ülkelerle ilgili listenin gözden geçirilmesi de Eylem Planı içerisinde yer alıyor. Bu konu Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü bazı işbirliğine gitmeyen ülke kriterlerine sahip olduğu için Türkiye'nin de 2020 yılında bu listede olması bekleniyordu. Ancak bu konuda Türkiye'ye bir yıl daha süre verilmişti ve bu AB ile işbirliğine gitmeyen ülkeler listesinde yer alan bazı devletlerin “o zaman biz neden bu listedeyiz?” şeklinde tepkilerine neden olmuştu. Avrupa Birliği, vergilendirme konusunda bugüne kadar çok yol aldıklarını ancak daha yapılacak çok şeyin olduğunu belirtiyor