Akaryakıt sektörüne teminat şartı geliyor

Meclis’e sunulan teklife göre, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

AK Parti, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören 15 maddelik kanun teklif Meclis Başkanlığına sundu.

Teklife göre, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak.

Bu teminatı vermeyenlere, 25 bin TL’den az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere brüt satışlarının binde 3’ü özel usulsüzlük cezası verilecek. Ayrıca akaryakıt ve LPG piyasasında olup teminatlarını vermeyenler, teminatlarını verene kadar faaliyetten men edilecekler.

Teklifin imza sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yaptığı açıklamada, düzenlemeyle Petrol Piyasası Kanunu ile petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Cihaza müdahalede inceleme bitmeden kamu davası açılabilecek

Altunyaldız, ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin rapor düzenleneceğini ve kamu davasının açılabileceğini söyledi.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sisteminin EPDK tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla kurulacağını vurgulayan Ziya Altunyaldız, ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale eden kişilere vergi kaçakçılığı suçu kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini anlattı.

Ziya Altunyaldız, EPDK’dan izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak; ikmal edilmesi, bulundurulması ve satılmasında ise yine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.

Sahte fatura düzenleyen ve kullananlar ile ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiillerinin tespit edilmesi durumunda ise tüm faaliyetler EPDK tarafından geçici olarak durdurulacak. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek.

Dağıtıcıların, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satmasının da yasaklandığını ifade eden Ziya ALtunyaldız, “Bu yasağı çiğneyen lisans sahiplerine birinci ihlalde idari para cezası uygulanacak ve iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecektir” diye konuştu.