AKP, 22.8 milyon YTL'yi '7 günde' geri ödeyecek

AKP, 22.8 milyon YTL'yi '7 günde' geri ödeyecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DÜNYA - Anayasa Mahkemesi'nin "son yıl aldığı Hazine yardımından 1/2 oranında kesilmesine " karar verdiği AKP, gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yıl başında aldığı Hazine yardımının yarısına karşılık gelen 22.8 milyon YTL'yi Hazine'ye geri verecek. Gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Maliye Bakanlığı, AKP'ye, 2008 yılı için ödenen 22,8 milyon YTL'nin Hazine'ye geri ödenmesi için bir tebligat yollayacak. Tebligatta, paranın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil edileceği belirtilecek ve ödemenin kanuni süre içinde yapılması istenecek. Söz konusu kanun hükümleri uyarınca AKP, 22,8 milyon YTL'yi 7 gün içinde geri verecek. Aksi halde amme alacaklarının tahsilinde uygulanan gecikme zammı ve diğer hükümler işletilecek. AKP'nin geri ödemesi sonrasında 22,8 milyon YTL bütçeye gelir kaydedilecek.