Bağımsız ve inanmış bir kadro

Kurucumuz Nezih Demirkent'in 15. yılda kaleme aldığı yazı hala güncelliğini koruyor...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Tam onbeş yıl olmuş. Düne kadar yakın bir zaman diyenler olabilir ama gazete ömrü için küçümsenecek bir süre olmamalı. 1981’den bu yana pazar günleri hariç her gün sizlerle birlikte olmaya gayret ettik. Birçok başarıya imza attık, başarısız girişimlerimiz de oldu ancak siz her zaman bizimle birlik oldunuz ve tiraj grafiğimizi yükselttiniz.

Ekonomi gazetesi olarak medya dünyasında ayakta kalmayı hedeflediğimiz günden bu yana tarafsızlığımızdan taviz vermeksizin iş alemine hizmet götürmeyi görev bildik. Aslında bu hiç de kolay olmadı, dev sermayeler arasında emek gücüne dayalı bir yayın organının yaşaması oldukça güçtü. Ne var ki; inanmış bir kadroyla sorunlarımızı göğüslemeye gayret ettik. Başarabildiğimizi de söylemek isterim. Hem gazete hazırladık, hem gazete dağıttık bununla da yetinmeyerek bir yayın grubu olmayı gerçekleştirdik. Bugün sermayesi alın terine bağlı nadir kuruluşlardan biriyiz. Her kuruluşa aynı mesafedeyiz, kimseye diyet borcumuz olmadığı gibi kimseyle savaşımız yok.

1980 yılında başlayan sanayi hamlesiyle birlikte bilgi satmaya karar verdik, böylece farklı bir gazete olduk. İhalelerden mevzuata, menkul borsasından emtia borsalarına kadar her alanda doğru bilgileri araştırdık, sonra bunları toplayıp günü gününe okurlarımıza sunduk. Bu sayede sağlıklı bir yapı oluşturduğumuzu gördük. Bugün yurt çapında dağılmış bürolarımız aracılığıyla hala aynı hizmeti ödün vermeksizin sürdürmeye gayret ediyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var. Biz uzman gazete olmak için kendi çalışanlarımızı yetiştirmeyi tercih ettik ve bir ölçüde bunu da sağladık.

Son onbeş yılın kronolojisini yapacak olursak pek çok gerçekle karşılaşırız. Ekonomi gazeteciliğinin farklı işlevleri olduğunu kabul edersek önce kendi alanımızda sınırlama yapıp, ardından araştırmalarla olayların derinliğine inmeye gayret ettik. Medya tanımı dışında kalma bahasına gazete olmaktan uzaklaşmadık. Köşe başlarında satılan gazetelerden farklı olduğumuzu gösterdik. Kaynak yayıncılık yaptık. Büyümeyi düşündük, heyecanımızı tüketmedik. Nitekim on yıl önce gelişen bir gazete vardı bugün karşınızda güçlenen bir yayın grubu bulunuyor.

Sizlerin desteğiyle bugünlere geldik. Şimdi hedefimiz yarınlar. Ekonomi alanında vazgeçilmezliğin kolay olmayacağını biliyoruz. Nitekim rakiplerimiz de çıktı, ama biz onlarla yarışmayı düşünmedik çünkü DÜNYA kendini kabul ettirmiş bir gazete olarak yayınlanmaya devam etmeliydi. Nitekim öyle de oldu. Kuponsuz gazete, uzman gazete, iş dünyasının sözcüsü olarak bugünlere geldik. Şimdi üç büyük gazetenin var olduğu mahallede biz de varız, onlardan farklı bir yayın yaparak yeni ufuklara ulaşmaya çalışıyoruz.

DÜNYA’yı siz yarattınız, biz yaşatmaya çalışıyoruz. Siz yüreklendirdiniz biz çalışmayı iş edindik. Doğru bilgiden korkmadık, büyüklerin varlığı altında ezilmedik, kendimize has özelliklerle savaştık. Bundan sonra da aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz inanmış bir kadroya sahibiz, üstelik çoğumuz delikanlılık çağında.

Hepinize şükran borcumuz var. Türkiye’nin geleceğinde biz de varız. Çünkü bir sözünün içinde sizler de varsınız. Globalleşen dünyada Türkiye ile birlikte iş adamı, sanayici, tüccar, emekçi gibi gazeteci de var olacaktır. Bundan kimse şüphe etmemeli. Çünkü gazetecilik bizim yaşam tarzımızdır. Ne tehdit eder ne de ödün veririz sadece işimizi yaparız. Bu dünyanın içinde birlikte olmaktan ötürü de mutluyuz.

Nezih Demirkent

Usta kalemlerimiz '40 yılı' yazdıUsta kalemlerimiz '40 yılı' yazdı