Bakan Pekcan: İptallerde turun adresi belirleyici olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle paket tur iptallerine ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını nedeniyle paket  tur iptalinde tüketicilerin haklarına ilişkin açıklama yaptı.

Pekcan,  yazılı açıklamasında,  son zamanlarda Çin gibi uzak doğu  merkezli ülkeler başta olmak üzere dünyada birçok ülkede yeni nesil  koronavirüs salgını yaşandığını ve bu durumun hayatın günlük akışını  olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Yaşanan salgın nedeniyle tüketicilerin daha önceden satın almış  olduğu paket turların mücbir sebebe bağlı olarak feshedilip  edilemeyeceğinin de gündeme gelen konulardan biri olduğuna işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:
"Gerek Dışişleri Bakanlığı, gerekse Sağlık Bakanlığı tarafından  yapılan açıklamalar doğrultusunda koronavirüs vakası tespit edilen  ülkelerden ziyade salgının yoğun olarak yaşandığı Çin, İran, Irak, İtalya, Güney Kore’ye uçuşlar durdurulurken, benzer olarak Suudi
Arabistan yönetimi tarafından umre ziyaretlerinin iptal edildiği ve  ayrıca havayolu taşımacılık şirketlerinin de bu ülkelere olan  uçuşlarının iptal edildiği görülmektedir.  Bu bağlamda, koronavirüs  salgınının, söz konusu ülkelerde yoğun olarak görülmesi nedeniyle  uçuşları durdurulan ve hakkında resmi olarak seyahat uyarısı yapılan  ülkeleri içeren paket tur sözleşmeleri kapsamında bir mücbir sebep  hali olduğu değerlendirilmektedir.”

Pekcan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ile tüketicilerin satın almış olduğu bir  paket tura mücbir sebep hali veya herhangi bir sebeple katılmaktan  vazgeçerek sözleşmeyi feshetme hakkı tanındığına işaret ederek,  “Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun  koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu  belirleyici olacaktır” dedi.

Satın alınan paket turun Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları  durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye ise mücbir  sebep olarak değerlendirileceğini vurgulayan Pekcan, bu durumda  tüketicinin seyahatine 30 günden az bir süre kalsa da,  paket turu  iptal edebileceğini kaydetti.

Pekcan, söz konusu iptal durumunun ayrıntılarına ilişkin şu  bilgileri paylaştı:

“Tüketicimizin koronavirüs gibi mücbir sebep nedeniyle paket turun  başlamasına 30 günden az bir süre kala da fesih bildiriminde bulunması  halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal  yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip  belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç geriye  kalan tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın 14 gün içerisinde  tüketiciye iade edileceği düzenlenmiştir. Ancak, paket tur hizmetinin  herhangi bir seyahat  uyarısı veya uçuş iptalinin söz konusu olmadığı  bir ülkeye yönelik olması halinde ise tüketicinin sahip olduğu  hakların sözleşmenin fesih tarihi dikkate alınmak suretiyle  belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Mücbir sebebe  dayanmaksızın 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih  bildirimlerinde paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli  bir tutar veya oranda kesinti yapılabileceği düzenlenmiştir.”

Bu çerçevede, tüketicilerin anılan ülkelere yönelik satın almış  oldukları paket tur sözleşmelerini yaşanan koronavirüs salgını  nedeniyle feshetmek istemeleri halinde bu koşullara ve yasal  düzenlemelere göre hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Pekcan,   paket tur operatörlerinin de bu kapsamda tüketici memnuniyetini ön  plana koyan bir tutum sergilemeleri gerektiğini ifade etti.

Bakan Pekcan, buna rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaları  halinde imzalanmış olan paket tur sözleşmesi ve gidilecek destinasyon  özelinde en doğru kararın Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri tarafından verileceğini bildirdi.

Pekcan, bu konudaki uyuşmazlıklarda  illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan  “Tüketici Hakem Heyetleri”  ile adliyelerde bulunan  “Tüketici Mahkemelerine”  başvuru yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.